Frode Hestnes, assisterende daglig leder i Antidoping Norge.

Hestnes utnevnt til statssekretær

Assisterende daglig leder Frode Hestnes tar permisjon fra jobben i Antidoping Norge for å jobbe i Helse- og Omsorgsdepartementet. 

Tirsdag 20. desember ble Hestnes utnevnt til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og Omsorgsdepartementet. Siste arbeidsdag i Antidoping Norge før han går ut i en ni måneder lang permisjon er fredag 6. januar.

9. januar tar han fatt på jobben som statssekretær.

- Dette er en kjempespennende mulighet til å se hvordan politisk ledelse i departementene fungerer og hvordan beslutninger tas. Jeg håper og tror det vil være en styrke for Antidoping Norge å få tilbake denne kompetansen når permisjonen er over, sier Hestnes. 

I Helse- og omsorgsdepartementet skal han etter planen ha folkehelse som ansvarsområde. Folkehelseavdelingen har helsefremmende og forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseregistre, ernæring og mattrygghet, legemiddelspørsmål og alkohol- og narkotikaspørsmål som hovedoppgaver. 

- Jeg ser igjen mye av det vi har gjort i Antidoping Norge i folkehelsearbeidet, så det blir helt sikkert en nyttig erfaring å ha med seg, sier han. 

Hestnes ble ansatt i Antidoping Norge 1. august 2007 og har jobbet som assisterende daglig leder siden 1. januar 2013. 

Publisert: 21.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler