Holdt 14 foredrag på to dager

Bo Lindblad er godt i gang i det fylkeskommunale prosjektet i Oppland.

Antidoping Norge har skoleåret 2014/2015 hatt fem fylkeskommunale samarbeid: Oppland, Sør-Trøndelag, Vestfold, Hordaland og Telemark. 


I Telemark avsluttes prosjektet nå til sommeren, mens i de fire øvrige fylkene fortsetter samarbeidet med fylkeskommunen også etter sommeren:

  • Etter prosjekt i fire år, har Sør-Trøndelag inngått ny tidsbestemt avtale på 3 år, med Stig Kammen ansatt i en 25 prosent stilling.
  • Vestfold har nylig vedtatt å forlenge prosjektavtalen for ytterligere to år, og her fortsetter Therese Torgersen i ytterligere to skoleår.
  • Hordaland og Antidoping Norge forlenger samarbeidet med et halvt år, noe som innebærer at dette prosjektet går ut 2015, med Jan de Lange som prosjektkoordinator.
  • I Oppland strekker samarbeidet seg ut 2016. Her har Bo Lindblad nylig kommet godt i gang.


I forrige uke var Bo på besøk på Gjøvik videregående skole. Her leverte han ikke mindre enn 14 foredrag på to dager! Sju foredrag på ca. 40 minutter på hver av de to temadagene som skolen arrangerte.

- Til sammen møtte jeg omtrent 500 elever på disse to dagene, og det var veldig inspirerende å få anledning til å møte så mange på så vidt kort tid, sier Bo.

Senere samme uka, holdt han foredrag for 150 elever i Vinstra, sammen med Morten Heierdal. Hovedaktiviteten i disse fylkeskommunale prosjektene er informasjons- og forebyggende arbeid på fylkets videregående skoler. I forbindelse med skolebesøkene møter vi både elever, lærere og helsepersonell knyttet til skolene.

Antidoping Norge er interessert i å inngå samarbeid med andre fylkeskommuner eller kommuner også. Ta i så fall kontakt med prosjektleder for Kunnskapssenteret, Fredrik Lauritzen: fredrik.lauritzen@antidoping.no

Publisert: 29.06.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler