Hovedendringer på dopinglisten 2018

Sjekk endringene som trer i kraft fra 1. januar 2018. 

Dopinglisten 2018 som trer i kraft fra 1. januar ble nylig offentliggjort fra WADA. Fagrådgiver medisin i Antidoping Norge, Astrid Gjelstad, har sett på hovedendringer på den nye listen.

Utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og de endringene som foreligger.

Dopinglisten slik den foreligger fra 1. januar 2018 finner du her på engelsk. ADNO vil ha en norsk oversettelse av listen klar i løpet av november.

Her følger informasjon om hovedendringene:

FORBUDTE SUBSTANSER

S1. Anabole stoffer

 • Navnet på dihydrotestosteron er endret til det generiske navnet (International Non-proprietary Name, INN) androstanolon. 1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one) er lagt til gruppe S1 a som et eksempel på et eksogent anabolt steroid.
 • LGD-4033 og RAD140 er lagt til S1 som eksempler på SARMs (Selective androgen reseptor modulators).

S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

 • Avsnitt S2 er reorganisert for bedre klarhet og nøyaktighet.
 • ARA290 er fjernet som eksempel på ikke-erytropoietiske EPO-reseptoragonister da litteratur viser at stoffet ikke tilfredsstiller inklusjonskriteriene til dopinglisten.
 • Deslorelin, goserelin, nafarelin og triptorelin er lagt til som eksempler på GnRH-agonister i S2.1.
 • Veksthormonfragmenter er inkludert i S2.3 med AOD-9604 og hGH 176-191 som eksempler; CJC-1293 er lagt til som eksempel på GHRH (Growth hormone releasing hormone) og tabimorelin som eksempel på veksthormonfrigjører (GH sekretatgog). GHRP-1, -3, -4 og -5 er lagt til som GHRPs (Growth hormone releasing peptide).
 • Thymosin- β4 og dets derivater, for eksempel TB-500, er lagt til som eksempel på forbudt vekstfaktor.
 • Vitamin B12, som inneholder kobolt, er fortsatt tillatt.
S3. Beta-2-agonister
 • Tillatt dosering av salbutamol er beskrevet ytterligere for å forklare at oppdelte doser av salbutamol ikke skal overskride 800 µg over noen 12-timersperioder.
 • Inhalert salbutamol – maks 1600 µg i løpet av 24 timer. Må imidlertid ikke overskride 800 µg i løpet av enhver 12-timersperiode. 

 

 • Tulobuterol er lagt til listen over eksempler på forbudte beta-2-agonister.
 • Avsnittet om terskelverdier i urin er forbedret.

S4. Hormon- og metabolske modulatorer

 • Skrivemåten til klomifen er endret til generisk navn (INN) (clomifene).
 • Grunnet mangel på et generisk navn (INN) er IUPAC-navnet til GW1516, 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid samt et alternativt navn (GW501516) lagt til listen.
 • SR9009, en Rev-Erb-α-agonist, er lagt til som eksempel på aktivator av AMP-aktivert protein kinase (AMPK).

S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskerende midler

 Siden 2012 er den spesifikke innvirkningen av glyserol på utøveres plasmavolum og parametere i utøveres biologiske pass (Athlete Biological Passport, ABP) beskrevet i vitenskapelig litteratur. Studiene viser at glyserol har minimal effekt på disse parameterne, og glyserol er derfor fjernet fra dopinglisten.

FORBUDTE METODER

M2. Kjemisk og fysisk manipulering

 • M2.2: Tillatt volum og tidsperiode for intravenøse infusjoner er endret fra infusjoner på ikke mer enn 50 ml pr 6-timersperiode til ikke mer enn 100 ml pr 12-timersperiode. Dette er gjort for å tillate større fleksibilitet i trygg administrering av lovlige terapeutiske legemidler, for eksempel jern.
 • «Sykehusopphold» er endret til «sykehusbehandling», og «kliniske undersøkelser» er endret til «kliniske diagnostiske undersøkelser» for å reflektere medisinsk praksis.

M3. Gendoping

 • Definisjonen på gendoping er revidert, og inkluderer nå både nåværende og nye genmanipulerende teknikker.

SUBSTANSER OG METODER FORBUDT I KONKURRANSE

S6. Stimulerende midler

 • 1, 3-Dimetylbutylamin er lagt til som eksempel på listen over spesifiserte stimulerende midler. Dette stoffet kan finnes i enkelte kosttilskudd.

S8. Cannabis (cannabinoider)

 • Kategorien «Cannabimimetika, for eksempel «Spice», JWH-018, JWH-073, HU210» er endret til «Syntetiske cannabinoider, for eksempel Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og andre cannabimimetika». Syntetiske cannabinoider er en av hovedklassene av nye psykoaktive substanser hvor det stadig kommer nye substanser som er lett tilgjengelige. Eksemplene på syntetiske cannabimimetika i tidligere dopinglister er fortsatt forbudt, men brukes mindre på det nåværende tidspunkt. «Andre cannabimimetika» erstatter disse eksemplene.
 • Cannabidiol er ikke lenger forbudt. Syntetisk cannabidiol er ikke et cannabimimetika, men cannabidiol som er ekstrahert fra cannabisplanter kan imidlertid inneholde varierende konsentrasjoner av THC, som fortsatt er forbudt.
S9. Glukokortikoider
 • Eksempler på vanlig brukte glukokortikoider er listet opp for bedre tydeliggjøring.
FORBUDTE SUBSTANSER I ENKELTE IDRETTER

P1. Alkohol
 • Etter nøye overveielser og omfattende konsultasjoner er alkohol fjernet fra dopinglisten. Intensjonen med denne endringen er ikke å gå på kompromiss med integriteten eller sikkerheten i idretter hvor alkoholbruk kan være et problem, men heller å støtte en annen måte å håndheve forbud mot alkoholbruk i disse idrettene. De fire internasjonale særforbundene (International federations, IFs) som er påvirket av denne endringen er tilstrekkelig varslet i forkant slik at de har mulighet til å endre sine regler og til å etablere protokoller for alkoholtesting og hensiktsmessige sanksjoner for utøvere som ikke overholder reglene for deres idrett. Bedre kontroll over denne prosessen vil gi IFs mer fleksibilitet i å iverksette regelverk og grenseverdier som er tilpasset deres idrett. Nasjonale antidopingorganisasjoner (NADOs) er ikke lenger pålagt å utføre tester, men de kan bistå IFs og NADOs der det er hensiktsmessig.
P2. Betablokkere
 • Kategorien kjent som «P2 Betablokkere» er endret til «P1 Betablokkere» som en logisk konsekvens av fjerning av alkohol fra dopinglisten.
Overvåkningslisten
 • Følgende substanser er lagt til overvåkningslisten for å avdekke eventuelt misbruk i idretten;
  1. 2-etylsulfanyl-1H-benzimidazol (bemitil) i- og utenfor konkurranse
  2. Hydrokodon i konkurranse
 • Mitragynin og telmisartan er fjernet fra overvåkningslisten fordi man har tilstrekkelig informasjon om prevalens.

Les også: WADAs oppsummering av endringene på dopinglisten

Publisert: 20.10.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler