Linda Olsen i Antidoping Norge overrekker Rent Særforbund-plaketten til visepresident i NBBF, Anya Sødal. Foto: NBBF

- Idretten har en unik mulighet til å påvirke

10 nye forbund mottok sin "Rent Særforbund"-sertifisering i mai.

Fredag 4. mai sendte Antidoping Norge (ADNO) ut sertifiseringsbevis til ti nye særforbund som har satt antidoping og verdiarbeid på agendaen gjennom å bli en del av "Rent Særforbund"-konseptet.

Det holdes to sertifiseringsrunder i året. Den forrige ble avviklet høsten 2017, og da var det 18 særforbund som oppfylte kriteriene for sertifisering.

- Jeg opplever at idretten er positivt innstilt til dette arbeidet. Det er mange som er opptatt av å tydeliggjøre verdiene sine, og som ønsker å redusere risikoen for uhell og utilsiktet doping gjennom å øke kunnskapen om antidoping, sier fagrådgiver Linda Olsen.

Samfunnsansvar

Prosessen med å bli et "Rent Særforbund" begynner med et styrevedtak i det aktuelle forbundet. Deretter holdes det et møte med ADNO der idrettens egenart, rammene for arbeidet og krav til forbundet står på agendaen.

Les også: - Verdensrekord for en antidopingorganisasjon

Det aktuelle forbundet må selv vurdere risikofaktorene i sin idrett, og vurdere om det er spesielle miljøer eller områder som fortjener ekstra fokus. Dette skal danne grunnlaget for et sett tydelige mål og gjennomførbare tiltak for det forebyggende antidopingarbeidet.

- Forbundene blir utfordret gjennom flere viktige problemstillinger på veien, og må gjennom et godt stykke arbeid før de oppnår sertifiseringen. Vi ser også at flere særforbund er opptatt av at de har et samfunnsansvar, og dette gjelder særlig de største av dem. Idretten engasjerer veldig mange, og har en unik mulighet til å påvirke, sier Olsen.

Fokus på verdier

Norges Basketballforbund er ett av særforbundene som mottok sin sertifisering i mai. Visepresident Anya Sødal mener arbeidet som ble lagt ned i forkant av sertifiseringen har gitt eierskap til konseptet, og forteller at jobben med å implementere handlingsplanen i organisasjonen er godt i gang. 

- Vi føler nå vi er inne i "det gode selskap" av særforbund. Gode verdier skal gjennomsyre alt arbeidet vårt, og det at vi har blitt et "Rent Særforbund" betyr i så måte mye. Det er også positivt at vi nå kan få hjelp og støtte fra ADNO når vi skal jobbe holdningsskapende og forebyggende mot våre medlemmer, sier hun. 

Særforbund som mottok sin sertifisering i mai 2018:

Norges Ishockeyforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bryteforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Squashforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Klatreforbund
Norges Softball- og baseballforbund

Les mer: Rent Særforbund

Veien mot å bli et rent SF:

  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering

Publisert: 16.05.18

Flere artikler