Hedmark fylkeskommune tar aktivt standpunkt mot doping. Fra venstre: Hans Ove Hjelsvold, Fredrik Lauritzen, Randi Langøigjelten, Paal Morken Andersen og Bo Lindblad.

Inngikk avtale: Hedmark mobiliserer mot doping

Ble fylke nummer seks til å inngå prosjektavtale om lokal mobilisering mot doping. 

Avtalen mellom Hedmark fylkeskommune og Antidoping Norge trer i kraft fra 1. februar og varer til 31. desember 2018. Hovedmålgruppen for prosjektet er elever i den videregående skolen i Hedmark, og det er Bo Lindblad som skal bekle stillingen som prosjektkoordinator. Han har også tilsvarende rolle for samarbeidet med Oppland.

Les også: Lokal mobilisering mot doping

Fylkeskommunen har også opprettet en styringsgruppe bestående av Hans Ove Hjelsvold, Randi Langøigjelten og Paal Morken Andersen, i tillegg til Bo Lindblad og avdelingsleder Fredrik Lauritzen fra Antidoping Norge. 

- Vi er veldig fornøyd med å få med Hedmark på laget. Det er viktig å skape en nulltoleranse for doping i nærmiljøene, og da er det klokt å sette fokus på den videregående skolen, sier Lauritzen. 

Samfunnsproblem

Hedmark fylkeskommune er opptatt av å skape et nærmiljø og et lokalsamfunn som fremmer helse og sunne verdier, og ser at dopingbruk utenfor den organiserte idretten er et større samfunnsproblem enn de har vært klar over. 

Les også: Nye kommuner tar aktivt standpunkt mot doping

- Vi vet fra Ungdata-undersøkelsen blant elever i den videregående skolen i Hedmark at cirka 30 prosent kjenner til noen som bruker doping. Vi vet også at mange unge er misfornøyde med egen kropp, og at det er stort press for å oppnå kroppsidealene som finnes i dag. Nettopp derfor ønsker vi å satse på forebyggende arbeid inn mot elevene på våre videregående skoler, sier fagansvarlig folkehelse, Hans Ove Hjelsvold. 

Trenger mer kunnskap

Dopingbruk er forbundet med alvorlige konsekvenser både for brukeren selv, familie og tilfeldige tredjeparter. Hjelsvold mener det er behov for mer kunnskap om doping som samfunnsproblem, og understreker viktigheten av å sette i gang det forebyggende arbeidet tidlig. 

- Vi ser frem til å starte samarbeidet, og har som mål å heve kunnskapsnivået både blant elever, lærere og annet personell på skolene. Hensikten er å få flere ungdommer til å avstå fra dopingbruk. Dette er et viktig arbeid, og vi håper det vil få ringvirkninger ut i nærmiljøene i Hedmark, sier han. 

Fra før har Antidoping Norge inngått fylkessamarbeid med Oppland (2014-), Vestfold (2013-), Sør-Trøndelag (2011-), Hordaland (2013-2015, 2016-) og Telemark (2014-2015).  

FAKTA: Lokal mobilisering

  • Gjennom en systematisk og felles mobilisering mot doping kan ansatte i kommune og fylkeskommune, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge sette fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende dopingbruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på tvers av samfunnssektorer.
  • Arbeidet vil tuftes på nasjonale og regionale signaler om å mobilisere mot dopingbruk i ungdomsmiljøene.
  • Prosjektene finansieres dels  av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra fylkeskommunen/kommunen.

Publisert: 20.01.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler