- Internasjonal idrett er avhengig av at russerne får ryddet opp

Antidoping Norges daglige leder Anders Solheim om de siste ukenes avsløringer fra russisk idrett og antidoping.

- Hva tenker du om WADA-styrets beslutning om at Russlands antidopingbyrå er «non-compliant» - altså at de ikke oppfyller kravene i det internasjonale antidoping-regelverket?

- Med bakgrunn i det som framkom i rapporten fra Pound-kommisjonen og innstillingen fra WADAs Compliance Review Commitee, så var det naturlig for WADAs styre å suspendere RUSADA. Vi synes det er bra at WADA nå bruker dette virkemiddelet med å suspendere og gi advarsler til nasjonale antidopingorganisasjoner. Vi har i mange sammenhenger gitt uttrykk for at WADA må styrke tilsynsfunksjonen. Vi tror dette er et språk som både nasjoner og idretter forstår, slik at vi sammen kan gjøre mer for å beskytte de rene utøverne. Så lenge RUSADA ikke oppfyller sine forpliktelser, er en suspensjon rett og rimelig. 

- Antidoping Norge har investert tid og penger i et samarbeid med RUSADA. Hva var Antidoping Norges rolle i samarbeidet?

- Vi ble bedt av WADA om å gjøre en innsats for å bistå Russland i utviklingen av et antidopingprogram i henhold til World Anti-Doping Code. I dette prosjektet hadde WADA rollen med å overvåke at dette ble gjort i henhold til regelverket. Vi gikk inn i dette samarbeidet med åpent sinn, vi var selvsagt klar over at det var fare for korrupsjon i Russland, men vår oppgave har vært å gi råd og veiledning.  Det har vært holdt to til tre arbeidsmøter per år, og russerne vet godt hva som skal til for å drive antidopingarbeid på en skikkelig måte. Vi har ikke hatt mulighet til å oppdage korrupsjon internt i det russiske systemet.  

- I etterpåklokskapens lys - føler du at samarbeidet var tid og penger ut av vinduet?

- Nei, vi føler ikke at vårt samarbeid med RUSADA har vært bortkastet. Vi har etterlatt oss mye erfaring og kunnskap i Russland og hos RUSADA om hvordan et godt antidopingprogram skal drives. Vi har også lært mye av dette samarbeidet selv. Mange er tatt i doping i Russland siden 2009, men dessverre er ikke alle som har jukset blitt tatt. Det er selvsagt skuffende og frustrerende å oppleve at kunnskapen ikke er anvendt på den måten vi håpet på, men det får vi ikke gjort noe med. Mye tyder på at mange flere ville vært avslørt dersom viljen hos alle involverte hadde vært til stede. 

- Kommer Antidoping Norge til å samarbeide videre med RUSADA?

-  Det har ikke vært noe tema etter beskyldningene som fremkom for cirka et år siden. Når det er sagt, er det vanskelig å se for seg internasjonal toppidrett uten Russland. Internasjonal idrett er derfor avhengig av at russerne får ryddet opp i problemene. Det krever naturligvis samarbeid, men først og fremst at det føres tilsyn med hva som foregår i russisk idrett og antidoping. I motsetning til i 2009 da vi startet samarbeidet, har russerne i dag innsikt i antidopingarbeide. 

Publisert: 23.11.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler