Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland, sammen med styreleder Valgerd Svarstad Haugland og daglig leder Anders Solheim. Foto: Halvor Byfuglien

Jagland besøkte Antidoping Norge

Diskuterte uavhengige domsorganer og rettferdig rettergang i dopingsaker.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland besøkte i dag Antidoping Norge (ADNO). Utgangspunktet for besøket var å diskutere idrettens domsorganer og rettferdig rettergang i dopingsaker.

Daglig leder i ADNO, Anders Solheim, var inntil nylig leder for Europarådets kontrollgruppe for antidopingkonvensjonen. Gjennom denne posisjonen har han forsøkt å påvirke utviklingen på området. Solheim leder nå en ad-hoc-gruppe, nedsatt av Europarådet, som ser på domsorganene og utøveres menneskerettigheter.

- Dette er et viktig aspekt ved antidopingarbeidet og noe vi må prioritere framover. Det å ha uavhengige domsinstanser, åpne høringer og en behandling som ivaretar utøvernes rettssikkerhet, er helt avgjørende for tilliten til antidopingarbeidet, sier Solheim.

Aktualisert gjennom saker
Antidopingarbeidet har vært i søkelyset i Norge og internasjonalt de to siste årene. I Norge har debatten særlig vært knyttet til sakene til skiløperne Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Internasjonalt har fokus vært rettet mot den turbulente situasjonen innen antidoping i forkant av Vinter-OL 2018 i Pyeongchang i Sør-Korea.

Med Solheim som leder vedtok Europarådets kontrollgruppe for antidopingkonvensjonen i 2017 anbefalinger for å sikre uavhengige domsorganer og rettferdig rettergang i dopingsaker.

Les mer om anbefalingene her

Inviterer med idretten
Generalsekretær Jagland sier at anbefalingene er helt vesentlige i det videre arbeidet.

- For første gang løftes behovet for at prosessene i dopingsaker respekterer utøveres rett til rettferdig rettergang, og en uavhengig og upartisk sammensetning av domsorganene sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6. Videre fokuseres det på retten til å bli representert av en forsvarer/prosessfullmektig, retten til kontradiksjon, proporsjonalitet mellom handling og sanksjon og retten til anke, sier Jagland - og legger til:

- Vi ønsker internasjonal idrett velkommen til å gi sin tilslutning til disse prinsippene.

Temaet utøvere og menneskerettigheter vil også være fokus for Europarådets neste idrettsministerkonferanse i Tiblisi 16. oktober 2018. Europarådet forbereder i den forbindelse også opplæring i menneskerettigheter i idrett.

Les også: Hatlen nytt styremedlem i Antidoping Norge

Publisert: 12.06.18

Flere artikler