Juridisk antidopingseminar i Oslo

Omtrent 100 deltakere fra over 30 land.

I samarbeid med WADA og Europarådet arrangerer Antidoping Norge denne uka et juridisk antidopingseminar i Oslo. Deltakerne er i all hovedsak personer som sitter i doms- og apellorganger rundt omkring i Europa.

Seminaret ble åpnet i formiddag ved styreleder i Antidoping Norge, Valgerd Svarstad Haugland. Videre ble det holdt åpningsinnlegg av Anders Solheim, Marja Ruotanen (Europarådet) og David Howman (WADA).

Howman, som er generalsekretær i WADA, snakket i sitt innlegg hva WADA forventer av doms- og appellorganene.

- Dere som er her, er personer av stor betydning i antidopingarbeidet. På dette seminaret har vi mulighet til å snakke til og snakke med dere som gjør en innsats i domsstoler som jobber med spørsmål som går på brudd av World Anti-Doping Code, sa Howman i sitt åpningsinnlegg. 

- WADA har ikke forventninger til resultatet, men vi forventer derimot uavhengighet, upartiskhet og at regelverket følges, understreket generalsekretæren.

Seminaret vil fortsette med innlegg fra en rekke internasjonale kapasiteter innen innen antidoping og juss, før seminaret avsluttes ved statsråd og styremedlem i WADA, Thorhild Widvey, i morgen.

 

Publisert: 31.08.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler