Jusstudent søkes

Antidoping Norge skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett, nå ønsker vi bistand fra en idrettsinteressert jusstudent.

En av Antidoping Norges oppgaver er å utøve påtalevirksomhet knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping. Det er en egen frittstående Påtalenemnd som behandler påtalespørsmål.

Administrasjonen forbereder og følger opp saker for blant annet Påtalenemnden. Vi søker nå en person som kan avlaste organisasjonen for en periode med praktiske oppgaver av juridisk karakter.

Arbeidsoppgavene:
-  Bistå organisasjonen med å innhente opplysninger
-  Koordinere intervjuer og samtaler
-  Andre oppgaver av administrativ og/eller juridisk karakter

Dette er en god anledning til å sette seg inn i antidopingregelverket og bli kjent med en organisasjonen som har et omfattende arbeid for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

Stillingen krever juridisk forståelse og jusstudenter oppfordres dermed til å søke.

Dette er et engasjement for 2015, anslått til 5-8 timer pr uke.
Arbeidet må utføres i tidsrommet 9-15. Lønn etter avtale.

KONTAKTPERSON:
Britha Røkenes, juridisk rådgiver
E-MAIL:      britha.rokenes@antidoping.no
TEL:         993 90 470 (m)  

Publisert: 06.03.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler