Daglig leder og antidopingansvarlig i Stamina Svolvær, Britt Karin Walsø, sammen med Antidoping Norges Kim Eilertsen (t.v.) og Morten Heierdal.

- Kjenner du noen som har brukt doping?

Spørsmålet fikk omtrent halvparten av de 600 tilskuerne i Svolvær til å rekke opp hånda. 

Det var treningssenterkjeden Stamina som tok initiativ til tirsdagens antidoping-arrangement i Svolvær i Nordland, og med seg på laget hadde de både kommunelegen og Svolvær videregående skole.

Etter en kort introduksjon fra kommunelegen, fikk en fullsatt sal med cirka 600 tilskuere høre Antidoping Norges Kim Eilertsen snakke om doping som samfunnsproblem. Morten Heierdal fulgte opp med sin historie som tidligere bruker, og tok også for seg sosiale medier og kroppspresset knyttet til dette. 

Dopingkontakten: Spørsmål om doping? Spør oss anonymt!

- Responsen var overveldende. Oppmøtet og ikke minst engasjementet til de som var til stede, vitner om at dette temaet er svært aktuelt blant de unge, sier rådgiver Kim Eilertsen. 

Halvparten rakk opp hånda

Eilertsen mener det er ekstremt viktig at treningssentre, politi og skoler står samlet og viser tydelige holdninger mot doping. Også på et lite sted som Svolvær er problemet høyaktuelt. 

- Da jeg spurte tilskuerne om de kjente noen som har brukt dopingmidler, var det cirka halvparten som rakk opp hånda. Det er en tankevekker og sier noe om omfanget av dopingproblemet, sier han. 

Senterleder og antidopingansvarlig ved Stamina Svolvær, Britt Karin Walsø, var strålende fornøyd med tirsdagens arrangement og mener det traff en nerve hos publikum. 

- De som satt i salen var musestille da Kim og Morten snakket, og lyttet med stor interesse. Samtidig slapp de seg løs da det ble åpnet for spørsmål fra publikum, og var ikke redd for å snakke foran den fullsatte salen, sier hun. 

Kroppspress

Som senterleder på Stamina opplever Walsø at det er et voldsomt press på ungdom når det kommer til kropp og utseende. Hun håper de unge tok lærdom av tirsdagens foredrag, og at de fikk noen historier til ettertanke.

- Det er utrolig viktig at vi sammen går ut og er tydelige i våre holdninger. Vi må vise ungdommen at vi følger med, sier hun. 

For å forebygge doping lokalt, inngår Antidoping Norge prosjektsamarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Gjennom en systematisk og felles mobilisering mot doping kan ansatte i kommunen/fylkeskommunen, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge sette fokus på kroppsidealer og dopingbruk.

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

Prosjektsamarbeidet legger til rette for et helhetlig og koordinert arbeid på tvers av samfunnssektorene, og finansieres delvis av Antidoping Norge og delvis av den aktuelle kommunen/fylkeskommunen. 

Mobilisering

For å heve kunnskapsnivået og skape større bevissthet rundt dopingproblematikken, legger Antidoping Norge også til rette for styrket lokalt samarbeid med politi og treningssentre. Flere politidistrikt har inngått et slikt trepartssamarbeid med Antidoping Norge og treningssentre. 

Les mer: Trepartssamarbeid - hvordan starte et lokalt samarbeid?

- Tilbakemeldingene vi fikk i dag viser at dopingproblematikken er høyaktuell, også på små steder. Det er viktig at treningssentre og politi jobber sammen for å bekjempe dette, sier Kim Eilertsen. 

Publisert: 28.09.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler