Klar for ADNOs internasjonale seminar

Ask V. Christiansen skal blant annet presentere egen forskning om steroidebruk på treningssentre.

Internasjonalt seminar om doping og folkehelse 7-9. juni: 

Meld deg på her!

Ask Vest Christiansen (PhD) skal holde to foredrag under sommerens internasjonale seminar om doping og folkehelse i Oslo.

Her får du muligheten til å bli litt bedre kjent med den fremtredende danske forskeren.

Kan du si noen ord om hva du skal snakke om i foredragene dine?

- I det første foredraget vil jeg presentere egen forskning knyttet til det å finne den typiske brukeren av anabole steroider på treningssenter. Tanken bak denne forskningen er å gå bort fra å bare snakke om ulike typer brukere, som for eksempel utøvere innen ulike grener (fitness, kroppsbygging, strongmen) eller yrker (dørvakter, politifolk, modeller), og i stedet fokusere på brukerens tilnærming til bruken, altså hvordan han/hun oppfatter risiko og effektivitet. Med dette som utgangspunkt, gikk vi gjennom egne og en rekke andre kvalitative studier for å utvikle en typisk bruker bestående av fire idealtypiske tilnærminger til steroidebruk.

- I det andre foredraget representerer jeg Erasmus+-prosjektet ved navn "Forum for Anti-doping in Recreational Sport 2 (FAIR2). Jeg skal presentere prosjektets mål og ambisjoner. FAIR2-prosjektet handler kort fortalt om å gå gjennom eksisterende god praksis, for å støtte og utvikle initiativ som har til hensikt å øke bevisstheten om doping i helsesektoren og innen mosjonsidrett og fitness.

Du har forsket på bruken av doping i fitness- og styrketreningsmiljøer - hva vet vi om omfanget av bruken?

- Dette spørsmålet er vanskelig å besvare med noen få setninger. De fleste studier om utbredelse har metodiske problemer, men de få, sterke longitudinelle studiene som eksisterer indikerer IKKE at det finnes en "steroideepidemi" slik noen studier og rappporter fra media vil ha oss til å tro. Utbredelsen i Vest-Europa ligger nok på mellom 0,5 og 2 prosent - og har gjort det de siste ti årene. Hvorvidt denne utbredelsen er å vurdere som alarmerende eller ikke, tror jeg egentlig er en smakssak.

Hvordan skal vi øke kunnskapen om doping som folkehelseproblem?

- Først må vi bestemme oss for hva vi mener når vi sier at det er et folkehelseproblem. Som studien av Nutt et al. som var publisert i The Lancet i 2010 slo fast, er det mange andre dopingmidler som utgjør større et større helseproblem enn anabole steroider. Alkohol er det mest opplagte eksemplet. Når det gjelder å redusere skadene knyttet til dopingbruk, tenker jeg at bevisbasert, troverdig informasjon og dialog med brukere og potensielle brukere er de beste midlene vi har.

Er det noen felt innen antidopingarbeidet du mener fortjener mer oppmerksomhet?

- Tatt i betraktning det faktiske omfanget av problemet, får faktisk antidoping-feltet ganske mye oppmerksomhet. Dette skyldes blant annet all mediaoppmerksomheten knyttet til doping i toppidretten.
- Jeg tenker imidlertid at vi trenger en grundigere diskusjon om hvilke forebyggende tiltak vi skal gå inn for, og hvordan vi skal hjelpe de som får problemer etter å ha brukt for eksempel anabole steroider. Skal vi i Skandinavia vurdere ulike skadereduserende strategier som et supplement til den strafferettslige tilnærmingen og de opplæringsstrategiene vi har anvendt til nå?

En rekke høyprofilerte foredragsholdere er klare for sommerens internasjonale konferanse. Er det noen du ser spesielt fremt til å høre på?

- Jeg er veldig lei meg for at jeg går glipp av foredraget fra dr. Harrison Pope. Han er definitivt en av de mest innflytelsesrike forskerne på området. Jeg har hørt ham tidligere, og skulle gjerne hørt ham igjen, men forhåpentligvis får jeg i hvert fall snakket med ham på torsdag og fredag.
- Jeg ser også frem til å høre Travis Tygart dele sin erfaringer om lovgivning og politiarbeid.

 

Ask Vest Christiansen, PhD, is an associate professor of sport science in the Department of Public Health at Aarhus University (AU) in Denmark. He is head of Section for Sport Sciences at AU and the co-director of the International Network of Doping Research (INDR).

Dr Christiansen’s research has followed two main branches: Doping in elite sport and recreational athletes’ use of drugs in fitness and strength training environments. He has often addressed the athletes’ perspective in order to understand the motives and moral values that lie behind their decisions to use drugs or not to use drugs.

He is the author of numerous books, journal articles and book chapters and he often contributes to discussions on sport, body and performance enhancement in the media as well as in the many public lectures he gives.

Publisert: 27.02.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler