Klar plan for ren studentidrett

Norges Studentidrettsforbund har inngått en avtale med Antidoping Norge, om samarbeid for antidoping- og verdiarbeid i studentidretten.

Rent Særforbund er utviklet av Antidoping Norge, og er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen.

- Vi er svært glade for å ha NSI med på laget, og det er umulig å overvurdere viktigheten av et godt og forebyggende arbeid slik de nå legger opp til, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Rent Særforbund skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom en handlings- og beredskapsplan.

- Studentidrett handler om å ta ansvar og gjøre aktive verdivalg for å skape sunn studentidrettskultur lokalt på studiestedene. Forbundet må gå foran som et godt eksempel, og vi vil nå bruke samarbeidet med Antidoping Norge for å kvalitetssikre vårt verdi- og antidopingarbeid, sier NSIs generalsekretær Marius H. Johannessen til studentidrett.no.

Du kan lese mer om Rent særforbund her.

- Studenter skal gjennom studentidrettslagene få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte studentidrettsutøvere, som sikter mot en toppidrettskarriere, være trygge på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse på antidoping arbeid, sier Johannessen.     

Publisert: 12.01.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler