Fredrik Lauritzen holdt innlegg på innspillskonferansen til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Lauritzen med klart budskap til politikerne

- Det er viktig å gi ungdommene alternativer. 

Torsdag 27. oktober fikk kommuner, næringsliv og frivillig sektor muligheten til å komme med innspill til regjeringens fremtidige kriminalitetsforebyggende politikk. Innspillskonferansen ble arrangert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og ble avholdt i Oslo sentrum.

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

Temaer for dagen var "Frafall fra videregående skole/arbeidsledighet", "Kriminalitet og mobbing på internett", "Rus og doping", Forebygging av utvikling av parallellsamfunn" og "Tilbakefall og god tilbakeføring". Det var tema nummer tre, "Rus og doping", avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen, var invitert til å snakke.

Fire innspill

Han holdt et kort og engasjerende innlegg om doping som samfunnsproblem, og hadde satt opp fire punkter som politikerne kan ta utgangspunkt i når de skal bekjempe problemet. 

* Øke oppmerksomheten om problematikken i samfunnet generelt

* Forebyggende arbeid rettet mot ungdom

* Kunnskapsheving for relevante yrkesgrupper

* Tverrfaglig samarbeid lokalt

Kriminelle miljøer

- Det var hyggelig å bli invitert, og å få anledning til å belyse noen av utfordringene knyttet til doping og kriminalitetsforebygging, sier Fredrik Lauritzen. 

Dopingkontakten: Spør oss om alt du lurer på om doping - anonymt

Han er opptatt av å skape bevissthet rundt temaet, og viste i innlegget sitt blant annet til de store politiaksjonene mot dopingmiljøer det siste året. Lauritzen håper politikerne evner å se sammenhengen mellom usunne treningsmiljøer og risikoen for å bli involvert i kriminelle miljøer.

Samtidig mener han det er viktig å ikke utelukkende fokusere på de negative konsekvensene ved doping, men å gi ungdommene alternativer. 

- Det forebyggende arbeidet har tradisjonelt sett fokusert mye på negative konsekvenser ved doping som skremsel, men det er omdiskutert hvilken effekt det har. Det er viktig å gi ungdommene alternativer, og å få dem til å forstå at man kan oppnå mye uten å dope seg. Det bør være en ryggmargsrefleks at man ikke skal jukse seg til fremgang, men trene rent og være stolt av det man klarer å oppnå, sier han. 

Publisert: 27.10.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler