Lørenskog styrker arbeidet mot doping

Inngår samarbeid med Antidoping Norge.

Antidoping Norge har gjennom noen år drevet en fylkeskommunal modell som vi har kalt Lokal mobilisering mot doping. Nå er denne modellen bearbeidet og tilpasset kommunale samarbeid. Den første kommunen som inngikk avtale om Lokal mobilisering mot doping var Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.

Vi har den siste tiden innledet dialog med flere kommuner og er nå i mål med en avtale med Akershus-kommunen Lørenskog.

Lørenskog ser fram til en forsterket og helhetlig satsing på antidopingarbeidet i kommunen.

- Lørenskog har ved flere anledninger satt antidopingarbeid på dagsorden og tilbudt elever og ansatte enkeltvise foredrag rundt tematikken. Ungdata-undersøkelsen i 2014 viste at mange kjenner noen som bruker steroider eller doping, selv om det ikke er så mange som rapporterer at de selv har forsøkt, sier Inga Marit Bakken, leder og SLT-koordinator ved Utekontakten i kommunen.

Da Lørenskog fikk forespørsel fra Antidoping Norge om de ønsket et samarbeid rundt en helhetlig oppfølging av tematikken, med informasjon og holdningsskapende arbeid over to år, nølte de ikke med å legge til rette for et samarbeid.

- Politi, treningssentre, skoler og helsesøstre var med en gang positive til et samarbeid for å videreutvikle det forebyggende arbeidet på feltet, så nå satser vi stort på et helhetlig prosjekt mot doping, sier Bakken.

Antidoping Norge vil som del av samarbeidet bidra med sin fagkunnskap, sin erfaring og sine ulike virkemidler for å forebygge dopingbruk.  

- Vi ser at mye av kunnskapen på dette feltet blir formidlet av de som allerede bruker doping og steroider, mens de som jobber med ungdom eller er foreldre til ungdom ikke alltid kan nok. Dette har vi en forventning om å endre på med Antidoping Norge på laget, sier Inga Marit Bakken.

I Antidoping Norge ser vi med forventning fram til dette samarbeidet.

- Lørenskog kommune og lokale ildsjeler har jobbet godt med tematikken over tid og vi ser frem til et enda tettere samarbeid gjennom en formalisert avtale. En av flere styrker med slike samarbeid er at personer fra ulike tjenester i kommunen som helse og skole får en arena hvor problematikken og felles utfordringer kan diskuteres med hverandre og med ressurspersoner fra blant annet politi og lokale treningssentre og idrettslag, sier avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen.

Har du spørsmål om et kommunalt eller fylkeskommunalt samarbeid? Ta kontakt med Fredrik på: fredrik.lauritzen@antidoping.no

Publisert: 03.05.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler