- Må ha uavhengige domsinstanser

Antidoping Norge, Kulturdepartementet, WADA og Europarådet er samstemte: Kampen for uavhengige domsinstanser er umåtelig viktig.

Antidoping Norge har i samarbeid med WADA og Europarådet arrangert et juridisk seminar i Oslo de siste to dagene.

Representanter fra doms- og appellorganer, i hovedsak fra Europa, har diskutert uavhengighet og rettssikkerhet i forbindelse med dopingsaker.

Med i salen var også generalsekretær i WADA, David Howman. Han pekte på at den norske modellen på mange måter er en forbilledlig modell, med et uavhengig antidopingorgan og en uavhengig domsinstans. I Norge er det doms- og appellutvalget i NIF som avsier dom i dopingsaker.

- Vi i WADA vil se mer av dette. Utfordringen er å få det gjennomført dette i andre deler av verden, der ressursene ikke er like store som i Norge og Europa ellers. Jeg tror ikke partiske domsinstanser er et stort problem all den tid det likevel kan fanges opp av CAS (Idrettens voldgiftsrett), men det er viktig at også denne delen av antidopingarbeidet styrkes, sier han.

Sergey Khrychikov i Europarådet samstemmer i at en harmonisering av domsinstanser i hele verden må være et viktig fokus.

- Det gjelder ikke bare for sportens eget beste, men også fra et menneskerettighetsstandpunkt. Vi må promotere uavhengighet og upartiskhet.

Omtrent hundre personer fra over 30 land deltok på seminaret.

- Vi har jobbet med harmonisering av antidopingarbeidet på en rekke områder, og på mange felt har vi kommet langt. Når det gjelder uavhengighet, er det utvilsomt et område vi bør rette fokus mot framover i det internasjonale arbeidet for en ren idrett. I så måte, opplever jeg at dette seminaret har vært et godt bidrag, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Kulturminister Thorhild Widvey avsluttet seansen. Hun sitter også som styremedlem i WADA.

- Jeg opplever at dette har vært et viktig seminar, og det er helt nødvendig å understreke viktigheten av uavhengighet, sier hun.

Publisert: 01.09.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).