Når far bruker doping: Hvordan påvirkes barna?

Påmelding og informasjon om vårt seminar i Tromsø i desember.

Hva: Seminar om bruk av dopingmidler

Hvor: Scandic hotell Tromsø

Når: 1. desember 2016, kl. 11.00

For: Helsepersonell, lærere, politi, studenter, pårørende, kommunalt ansatte og andre som arbeider med barn og ungdom. 

Påmelding: Her (bindende, frist 24. november)

I Norge er det i dag 300 000 barn som bor med psykisk syke pårørende, og vi vet at psykiske lidelser ofte er relatert til rusmidler. På bakgrunn av disse tallene, samt en urovekkende økning av bekymringshenvendelser om barn og unge, ønsker vi å sette fokus på de som har foreldre som doper seg. 

11.00-11.30: LUNSJ

11.30-11.45: Innledning: Dopingkontakten

Margaret Tveitan, rådgiver folkehelse i Antidoping Norge.

11.45-12.15: Hva er doping? Anabole-androgene steroider

Egil Haug, professor emeritus.

12.15-12.45: Politiets møte med sårbare personer: Metodebruk i avhør av barn

Lise Jegervatn Folkestad, politioverbetjent og koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Troms politidistrikt.

12.45-13.15: Diagnostikk/kartlegging og behandling av barn

Christine Wisløff, leder for Steroideprosjektet, Oslo Universitetssykehus HF

13.15-13.30: PAUSE

13.30-14.15: En fars historie

Morten Heierdal, tidligere AAS-bruker.

14.15-14.30: Hvem er brukeren av Dopingkontakten?

Margaret Tveitan, rådgiver folkehelse i Antidoping Norge.

14.30-15.45: Barn og unge med foreldre som sliter psykisk eller ruser/doper seg

Charlotte Reedtz, førsteamanuensis og psykolog, Universitetet i Tromsø og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge nord (RKBU).

15.45-16.00: AVSLUTNING

Publisert: 11.10.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler