Nettkurs skal styrke dopingkunnskapen hos legestanden

- Det faglige innholdet holder høy kvalitet. 

15. november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

"Doping blant ungdom": Ta kurset her!

Kurset varer i tre timer, og omfatter både videosnutter, hørespill, tekstsider og interaktive oppgaver. Man følger blant annet den fiktive fastlegen Ellen Olsen i møte med pasienter, og underveis skal deltakeren hjelpe henne med både utredning og behandling.

Temaene spenner fra anamnese og virkning av AAS (anabole-androgene steroider), til bivirkninger, klinisk undersøkelse, blodprøverekvirering, andre dopingmidler, behandling og lovverk.

Økt kompetanse

Formålet med kurset er å gjøre leger i stand til å oppdage dopingbruk, og utrede og behandle pasienter som bruker eller har brukt dopingmidler.

- Legeforeningen håper kurset når flest mulig leger og annet helsepersonell, både som et poenggivende undervisningsopplegg og som en fagressurs, sier prosjektleder for kurset hos Legeforeningen, Laura Gray.

Kurset ligger tilgjengelig på Legeforeningens nettkursportal under "valgfrie kurs", og er tilgjengelig for alle som oppretter en brukerkonto. Dersom kurset skal telle som videre- eller etterutdanning for leger, må kurset fullføres, modulprøvene bestås og kursavgiften betales.

- En fordel med nettkurs generelt er at man kan gå tilbake og repetere så mye man ønsker, når man vil. Kurset inneholder råd, tips, referanser til fagartikler og lenker til fordypningsmateriell, sier Gray.

Voksende helseproblem

Som hjelpemiddel underveis kan deltakerne bruke håndboken "Anabole-androgene steroider - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling" fra Nasjonal kompetansetjeneste (TSB).

Les også: TSBs håndbok om anabole-androgene steroider

Tidligere var doping mest brukt blant toppidrettsutøvere, men i dag er det vanlig at ungdom introduseres for doping både på nettet, blant venner og på treningssenter. Dopingmidler er lett tilgjengelig i mange miljøer, og flere faktorer peker på at dette utgjør et voksende helseproblem blant ungdom.

- Mange brukere henvender seg til legene sine fordi de opplever bivirkninger. Da er det viktig at legene oppfatter og tolker tegn og symptomer riktig, slik at pasientene får riktig behandling, sier avdelingsleder Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge.

- Høy kvalitet

Lauritzen opplever at kunnskapen og interessen for dopingfeltet er varierende blant leger, men har tro på at det nye kurset kan bidra til en kompetanseøkning.  

Innholdet er basert på tekst fra Sissel Borthne Gundersen, spesialist i allmennmedisin og lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin.

Tre redaktører har bidratt med faglig ekspertise: Professor emeritus ved Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus, OUS HF, Egil Haug, avdelingsleder i Antidoping Norge med PhD i nevrovitenskap, Fredrik Lauritzen, og fastlege Anders Kind. 

I tillegg har tidligere dopingbruker Morten Heierdal, nå prosjektmedarbeider i Antidoping Norge, bidratt, sammen med Christine Wisløff (prosjektleder Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB) og Eva Sørlie (opplæringsansvarlig) i Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Antidoping Norge har finansiert film, foto og lyd til kurset. 

- Det faglige innholdet holder høy kvalitet, og er utarbeidet av ressurspersoner innen antidopingarbeidet, understreker Lauritzen.

FAKTA:

"Doping blant ungdom"

For at kurset skal telle som videre- eller etterutdanning for leger, må kurset fullføres, modulprøvene bestås og kursavgift betales. Kurset gir tre poeng i følgende spesialiteter:

  • Allmennmedisin (videre- og etterutdanning)
  • Barne- og ungdomspsykiatri (etterutdanning)
  • Rus og avhengighetsmedisin (videre- og etterutdanning)
  • Psykiatri (videre- og etterutdanning)
  • Fysikalsk medisin (etterutdanning)
  • Endokrinologi (videre- og etterutdanning)

Publisert: 18.11.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler