Ny folkehelsemelding varsler økte ressurser til antidoping

Folkehelsemeldingen vedtatt på Stortinget i går.


Regjeringens folkehelsemelding «Mestring og muligheter» ble vedtatt på Stortinget i går. I denne meldingen varsles det om en styrket innsats mot doping som samfunnsproblem.

- Vi er svært glad for signalene som gis med denne folkehelsemeldingen. Den viser for alvor at myndighetene nå ønsker å ta tak i dopingutfordringen, og at det vil følge med midler som vil styrke både det forebyggende arbeidet og arbeidet med å etablere gode rehabiliterings- og behandlingstilbud, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

I helsekomiteens innstilling, som ble vedtatt i går, heter det:

«Komiteen mener det er viktig å videreutvikle arbeidet mot doping, særlig blant barn og unge. Komiteen er glad for det gode arbeidet norsk idrett og Antidoping Norge har bidratt med i kampen mot bruk av dopingmidler. Det er vesentlig at dette arbeidet følges opp både i form av økte kontroller og forebyggende arbeid.

Komiteen er positiv til at man i Folkehelsemeldinga varsler en styrking av Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem, og vil peke på at skolen kan være en viktig arena for forebyggende arbeid blant barn og unge.»

Antidoping Norge har de senere årene trappet opp sitt arbeid for et dopingfritt samfunn. I 2014 fikk stiftelsen for første gang midler over statsbudsjettet, som ga rom for å etablere det vi har kalt Kunnskapssenteret for antidoping.

Antidoping Norges Kunnskapssenter ønsker å være ledende på relevant og oppdatert kunnskapsformidling til unge, pårørende, og yrkesgrupper som lærere, politi, helsepersonell og ansatte på treningssentre.

Kunnskapssenteret har et eget webbasert ekspertpanel med ressurspersoner innen trening, helse, medisin og juss som svarer på dopingrelaterte spørsmål - helt kostnadsfritt.

- Vi har foredragsholdere som dekker hele landet for å spre kunnskapen om helsekonsekvensene av doping og arbeidet for et sunt treningsmiljø, samt informasjons- og opplæringsmateriell tilpasset for skole, treningssentre og helsearbeidere. Kunnskapssenteret deltar i eksterne utviklingsprosjekter og ønsker også å initiere og koordinere egne utviklingsprosjekter, sier prosjektleder i Kunnskapssenteret, Fredrik Lauritzen.

Les mer om Kunnskapssenteret

Publisert: 17.06.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).