GIR SEG: Etter mange år som leder av Påtalenemnden i Antidoping Norge gir Anstein Gjengedal seg. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Ny leder av Påtalenemnden skal utpekes

Åpnes for å melde interesse for å ta over vervet etter Anstein Gjengedal.

Bakgrunn
Anstein Gjengedal (72) har vært leder av den frittstående Påtalenemnden i Antidoping Norge (ADNO) siden stiftelsen ble etablert i 2003. Gjengedal, som også før dette var involvert i dopingsaker da oppgaven var tillagt Norges idrettsforbund, vil om kort tid tre til side som leder av Påtalenemnden. Stiftelsen har derfor igangsatt en prosess for å finne en ny leder av nemnden.

Om Påtalenemnden
Påtalenemnden utøver påtalevirksomheten i dopingsaker. Nemnden utpekes av ADNOs styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og administrasjon i ADNO. Det er Påtalenemnden som beslutter om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes. Foruten Gjengedal, har nemnden bestått av Rigmor Solberg og Kåre Birkeland, med Niels R. Kiær som prosessfullmektig.

Mer om Påtalenemnden under stiftelsens vedtekter.

Om ny leder
En ny leder i Påtalenemden må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det vil også være en styrke å ha kjennskap til og interesse for norsk og internasjonal idrett.

Av erfaring vil det være avgjørende med betydelig erfaring fra politi- og påtalemyndighet eller annen relevant erfaring. Ledererfaring og erfaring fra å håndtere media vil klart være en fordel.

Integritet, personlig egnethet, faglig dyktighet og gode kommunikasjonsferdigheter vil være blant egenskapene som vektlegges når styret skal utpeke den nye lederen.

Antall møter i Påtalenemnden vil variere, men ligger normalt et sted mellom 10 til 20 møter i året. Møtene gjennomføres i utgangspunktet på ettermiddager. Vervet vil være et tillegg til annet arbeid.

Kandidater bes melde sin interesse for vervet til avdelingsleder og advokat i ADNO Britha R. Røkenes. Spørsmål knyttet til oppgavene som følger med vervet, arbeidsmengde, betingelser osv. bes også rettet til Røkenes.

Frist for å melde interesse: Fredag 3. november 2017.

KONTAKTINFO:
E-post: britha.rokenes@antidoping.no
Tlf:        993 90 470

Publisert: 16.10.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler