Ny Ren Skole lansert!

Ny versjon av skoleprogrammet Ren Skole er ferdigstilt.

Antidoping Norge utviklet for en stund siden e-læringsportalen renskole.no, som i stor grad bygget på programmet Ren Utøver. Vi har nå videreutviklet Ren Skole med den hensikt å lage et mer brukervennlig, fleksibelt og oppdatert antidopingprogram for skoleverket.

Ren Skole er særlig tilpasset den videregående skolen, men kan også tilpasses bruk i ungdomsskolen. Tidligere var programmet i stor grad rettet mot idrettsungdom. Den nye versjonen har i større grad fokus på doping som et ungdoms- og samfunnsproblem.

I det nye programmet er det oppgaver knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen for kroppsøving og idrettsfag, samt et helt nytt undervisningsopplegg som er laget som et tverrfaglig prosjekt i samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Programmet inneholder ferdiglagde presentasjoner som læreren enkelt kan benytte, med tilhørende notatark der det også er skrevet ned kjernepunkter til hvert enkelt lysark. Til hver enkelt case/modul og kjernepunktene er det utviklet tilpassede oppgaver.

- Med dette nye programmet, tror vi at lærere og skoler selv i større grad vil kunne benytte nettportalen for å drive antidopingundervising som både gir kunnskap og er holdningsskapende, sier Stig Kammen.

Sammen med Therese Torgersen har han jobbet med å uvikle programmet. Begge er kroppsøvingslærere og har som fylkesmedarbeidere i Antidoping Norge erfaring med antidopingundervisning på videregående skoler.

Fortsatt er e-læringsprogrammet Ren Utøver et sentralt element i programmet, men nå er også videoer fra holdningskampanjen Ærlig talt inkludert som en del av konseptet.

- Ved å ta inn historiene fra Ærlig talt-kampanjen har programmet fått større variasjon, og det gir en økt mulighet for å drive verdibasert læring, sier Stig Kammen.

Vi hører gjerne dine tilbakemeldinger på Ren Skole. Vi ser allerede etter måter vi kan videreutvikle programmet ytterligere. Noe av det som vil være naturlig er å inkludere de fire Ærlig talt-casene som ble lansert tidligere i høst.

Men enn så lenge - ta i bruk relanserte renskole.no!Publisert: 20.11.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler