Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) skrev under avtale med Antidoping Norge om å bli Rent Særforbund. Fra venstre: president Grethe Fossli og generalsekretær Svenn Erik Bolle i NBIF sammen med kommunikasjonssjef Halvor Byfuglien og fagrådgiver Linda Olsen i Antidoping Norge.

Ny støttespiller i kampen for en ren idrett

NBIF signerte avtale om å bli Rent Særforbund.

Onsdag 29. september signerte Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) avtale med Antidoping Norge om å bli Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, og skal bidra til å sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen. 

- Vi ønsker å synliggjøre en klar holdning mot doping, øke kunnskapen og bevisstgjøre våre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer om doping og antidopingarbeid, sier generalsekretær Svenn Erik Bolle. 

Les også: Veien frem mot Rent Særforbund

300 000 medlemmer

NBIF har i dag rundt 300 000 medlemmer og 3700 bedriftsidrettslag over hele landet, og favner et bredt tilbud av aktiviteter som har preg av mosjon, lavterskel og lavt resultatfokus. 

- Doping kan skje, og skjer også, i bedriftsidretten. Det er et samfunnsproblem, og i tillegg til å ta et idrettslig ansvar, ønsker vi som særforbund å ta et samfunnsansvar, sier Bolle. 

Les også: NTF setter antidoping på agendaen

Når mange

Fagrådgiver i Antidoping Norge, Linda Olsen, er glad for å ha fått en ny støttespiller i kampen mot doping, og mener NBIF kan nå ut til en stor og viktig gruppe. 

- Det er viktig å forankre gode holdninger og skape bevissthet rundt dopingproblematikken i idretten. NBIF er et forbund som når et bredt spekter av mennesker, og mange av disse har også verv og engasjement på andre områder i samfunnet, sier Olsen. 

Publisert: 22.09.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler