Ny strategiplan og ny organisasjonsplan

Antidoping Norge har fra 1. januar 2016 en ny strategiplan og en ny organisasjonsplan.

1. januar 2016 tok Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO*) fatt på en ny strategiperiode med en ny strategiplan.

I fireårsperioden som er avsluttet har organisasjonen opplevd betydelig vekst, både i antall ansatte, i tilførte midler fra det offentlige og som følge av at virkeområdene har utvidet seg.

- Veksten i seg selv stiller nye krav til administrasjon og organisering. I arbeidet med ny strategiplan har vi spurt oss selv om hva vi kan gjøre mer for en ren idrett, og hva vi kan bidra med for å ytterligere styrke arbeidet for et dopingfritt samfunn, sier daglig leder Anders Solheim.

Ny strategiplan har blitt til etter en grundig prosess der deltidsansatte, sentralt ansatte og styret har vært involvert i flere runder. I tillegg er ny strategi diskutert med ulike eksterne aktører, som for eksempel stiftere, utvalgte særforbund, WADA, NIFs utøverkomité og Olympiatoppen.

Endelig strategiplan er bygget opp etter samme mal som strategiplanen for forrige periode, med utgangspunkt i seks løfter som dekker ulike deler av virksomheten:

Løfte 1:           Vi skal være en attraktiv og profesjonell organisasjon.
Løfte 2:           Vi skal ha en verdensledende kontrollvirksomhet.
Løfte 3:           Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet.
Løfte 4:           Vi skal være en pådriver i idrettens forebyggende antidopingarbeid.
Løfte 5:           Vi skal koordinere og være ledende i arbeidet for et dopingfritt samfunn.
Løfte 6:           Vi skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer kvalitet og utvikling.

Til hvert av løftene er det utviklet et sett med ambisjoner. Samlet har vi 40 ambisjoner i den nye strategiplanen.

- Vi mener vi har lagt opp til en ambisiøs strategi, og vi skal gjøre det vi kan for å verne om en sunn og ren treningskultur, og sørge for at det er de ekte vinnerne som jubler til slutt, sier Anders Solheim.

Antidopingarbeidet i idretten finansieres av spillemidler. I tillegg har organisasjonen med annen offentlig finansiering utvidet virksomheten til andre ungdomsmiljøer. Vi ser også et potensiale i å påta oss ytterligere oppdragsbasert aktivitet.

Ny organisasjonsplan
Som ledd i det å tilpasse organisasjonen til dagens utfordringer er det også foretatt en organisasjonsgjennomgang. Fra 1. januar ble en ny organisasjonsplan iverksatt.

I den nye organisasjonen er kjerneområdene kontroll og påtale, forebygging og folkehelse og internasjonalt organisert i tre avdelinger. I tillegg er det etablert en administrasjonsenhet og en kommunikasjonsenhet.

Fra 1. januar består ledergruppen i Antidoping Norge av:
Anders Solheim, daglig leder
Frode G. Hestnes, assisterende daglig leder
Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder
Britha Røkenes, avdelingsleder – kontroll og påtale
Fredrik Lauritzen, avdelingsleder – forebygging og folkehelse
Rune Andersen, spesialrådgiver – internasjonal avdeling

Her finner du oversikten over alle ansatte i Antidoping Norge.

Visjon og verdier

Som del av «fornyelsen» av organisasjonen er det også definert en ny visjon for perioden og seks verdisetninger som vi ønsker skal prege organisasjonen, internt og eksternt, de neste fire årene:

NY VISJON:
REN TRENING. LIKE MULIGHETER.

VERDISETNINGENE:
Se muligheter | Skap engasjement | Søk kunnskap | Vær etterrettelig | Vis resultater | Del utfordringen

I starten av februar vil også organisasjonen lansere en ny logo og en ny visuell profil.
 

 ADNO er fra 1. januar 2016 definert som Antidoping Norges forkortelse.

Publisert: 25.01.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).