Fra venstre: Eirin Rise, Antidoping Norge, Ida van der Eynden, SLT-koordinator i Ringsaker, Trond Lie, psykiatrisk sykepleier i Hamar kommune, Tom Zachariassen, rektor ved Ajer ungdomsskole, Trond Grue, SLT-koordinator i Hamar, Kari Jæger, leder for ungdomshelsetjenesten, Tove Johnsen, koordinator ROP-tjenester i Hamar, Eva Grytan, avdelingsleder idrettsfag Storhamar videregående skole, Fredrik Lauritzen, avdelingsleder forebygging og folkehelse i Antidoping Norge og Rune Heimdahl ved Strategi og forebyggende seksjon i Innlandet politidistrikt.

Nye kommuner tar aktivt standpunkt mot doping

Hamar og Ringebu har inngått prosjektsamarbeid med Antidoping Norge.

Gjennom lokal mobilisering mot doping ønsker Antidoping Norge å forebygge doping lokalt, gjennom prosjektsamarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Nå har både Hamar og Ringebu kommune forpliktet seg til å sette antidoping på dagsordenen. Samarbeidene trådte i kraft 1. januar og varer frem til 31. desember 2018.

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

Dopingkontakten: Spør oss om doping (anonymt)

Det var Rune Heimdahl i Innlandet politidistrikt som tok initiativ til prosjektet i Hamar, etter å ha fått en henvendelse fra et treningssenter i kommunen. Ifølge Heimdahl har ikke antidopingarbeidet blitt prioritert i den grad det er ønskelig til nå, men på grunn av kroppspresset i samfunnet og den tilsynelatende enkle tilgangen på ulovlige stoffer, synes han det er viktig å rette fokus mot problemet.

- Mitt håp for samarbeidet mellom Antidoping Norge, Hamar kommune og politiet, er at vi får satt større fokus på farene ved bruk av doping. Det er videre et håp at unge mennesker med god og riktig informasjon sitter igjen med gode holdninger, og ikke blir fristet til å ta snarveier for å oppnå resultater, sier Heimdahl.

Sterkere samarbeid

Heimdahl gleder seg til å komme i gang med prosjektsamarbeidet, og understreker at nøkkelen til å lykkes ligger i samarbeidet partene imellom.

- Det viktigste for oss nå er å få til et godt og tverrfaglig samarbeid. Det at ulike aktører i samfunnet står sammen og jobber i samme retning, er avgjørende for denne typen samarbeid, sier han.

Les også: Oppland forlenget samarbeidet med Antidoping Norge

SLT-koordinator i Hamar kommune, Trond Grue, berømmer Heimdahl for initiativet, og forteller at arbeidet med å forankre ideen i den politiske og administrative ledelsen har gått raskt.

- Fokuset vårt er å få på plass et solid forebyggende arbeid, særlig inn mot ungdomsskoletrinnene. Vi har mål om å arrangere et kompetansehevende seminar for alle som jobber med ungdom, det være seg gymlærere, instruktører på treningssenter, lærere, foreldre og fastleger. Antidoping skal også inn som et element i informasjonen til elevene i 9. klasse, sier Grue.

Kunnskapsheving

I Ringebu kommune er det Tina Lie Vestby som er utnevnt til leder for prosjektsamarbeidet. En av hovedmålsettingene her er å spre kunnskap og kompetanse om doping, og medvirke til økt fokus på dopingproblematikken hos relevante yrkesgrupper og pårørende.

Les også: Sammen skal de stå sterkere mot doping

Det er også et mål å øke kunnskapen om de negative konsekvensene av dopingbruk blant ungdom.

- Vi har ikke noe dopingmiljø i Ringebu, men vi ser at folk er veldig opptatt av kropp, og da er det greit å være føre var og heve kunnskapsnivået. Vi er veldig glad for at vi har fått til dette samarbeidet, sier Vestby.

Aktivt standpunkt mot doping

For Antidoping Norge er det viktig å legge til rette for sunne treningsmiljøer, og å bidra til å motvirke trenden der fokus på utseende og kropp kan bli inngangsporten til dopingbruk, helseproblemer og kriminalitet. 

- For å komme dopingproblemet til livs i lokalmiljøene, er det helt avgjørende med samarbeid blant yrkesgruppene som møter barn og unge i hverdagen. Jeg er glad for at Hamar og Ringebu nå har tatt et aktivt standpunkt mot doping, sier Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge.

Publisert: 10.01.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler