Birgit Dramdal Haukland og Thomas Blyverket.

Nye medarbeidere i Antidoping Norge

Vi ønsker Birgit Dramdal Haukland og Thomas Blyverket velkommen. 

1. september hadde Birgit Dramdal Haukland og Thomas Blyverket sin første arbeidsdag hos Antidoping Norge. De er ansatt som henholdsvis fagrådgiver og rådgiver i avdeling for kontroll og påtale, og har begge bakgrunn fra politiet. 

Birgit kommer opprinnelig fra Øvre Eiker i Buskerud, men er i dag bosatt i Oslo. De siste seks årene har hun jobbet med etterretning og etterforskning i Kripos, og før det var hun ansatt i både Oslo- og Sør-Øst politidistrikt. 

- Jeg opplever Antidoping Norge som en arbeidsplass med positive og dedikerte folk, og det er tydelig at de som jobber her brenner for oppgavene sine. Nå vil jeg bidra til å styrke og videreutvikle arbeidet som gjøres innen etterretning og etterforskning, sier Birgit. 

Thomas kommer på sin side fra Nes i Hedmark. Han ble uteksaminert fra Politihøyskolen i 2010, og begynte kort tid etter som etterforsker i Oslo. Etter ett år som etterforsker gikk han over i en operativ stilling i Oslo, hvor han var frem til 2015. Siden den gang har han jobbet som etterforsker innen familievold og seksuelle overgrep. 

- Jeg har selv både opplevd og sett verdien idretten har i samfunnet, og ser på det å beskytte de rene som en viktig oppgave. Jeg vil nå bruke erfaringene mine til å styrke arbeidet som gjøres i Antidoping Norge, sier han. 

Vi ønsker begge hjertelig velkommen! 

Publisert: 02.09.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler