Nytt antidopingprogram for norske treningssentre

Antidoping Norge lanserer i dag et nytt e-læringsprogram for norske treningssentre, tilpasset både ansatte og de som trener på senteret.

Pressemelding – 15. mars 2016:

Antidoping Norge har i flere år tilbudt norsk treningssentre antidopingprogrammet Rent Senter. I dag lanserer stiftelsen et nytt e-læringsprogram som del av programmet. Med denne nyheten vil det bli enda enklere for ansatte og de som trener ved et Rent Senter å tilegne seg grunnleggende antidopingkunnskap.

- Vi har valgt å utvikle moderne og brukervennlig e-læring for å gjøre det enklest mulig å sikre seg kunnskap om antidoping. Vi søker også gjennom programmet å motivere ansatte og medlemmer på treningssentre til å sette realistiske mål, og å nå disse gjennom ren trening, sier prosjektansvarlig for Rent Senter-programmet, Kim Eilertsen.

Rent Senter har hatt et sterkt fokus på opplæring og bevisstgjøring blant de ansatte, med denne nye e-læringen søker vi også å nå ut til de som trener.

- Vi tror at økt kunnskap er et godt forbyggende tiltak og lanserer derfor en egen versjon av e-læringen tilpasset medlemmer på treningssenteret. Programmet gir kunnskap om helsekonsekvenser knyttet til dopingmisbruk, tegn og symptomer på dopingbruk, kosttilskudd og prosedyrer under en dopingkontroll, sier Kim Eilertsen.


E-læring, informasjon og kontroll
I tillegg til e-læringsprogrammet får sentre som har en avtale med Antidoping Norge tilbud om informasjonskampanjer rettet mot sine medlemmer, samt at sentre som er sertifisert som et Rent Senter har muligheten til å foreta dopingkontroller. Rutinene som brukes i forkant og under dopingkontroll på sentrene er godkjent av Datatilsynet og sørger for at personvernet til medlemmene ivaretas.

Det nye e-læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med og med støtte fra bransjeorganisasjonen Virke Trening.

- Vi er glad for at treningssentrene nå kan tilby de ansatte og medlemmene sine et moderne og attraktivt opplæringsprogram. Vi har et ansvar for å fremme sunne og helsefremmende treningsmiljø, og vi tror på at økt kunnskap og økende bevisstgjøring knyttet til antidoping er et viktig bidra for å verne om en ren treningskultur, sier direktør i Virke Trening, Anne Thidemann.

Økt engasjement
Det er i dag over 400 senter som har en avtale med Antidoping Norge. Av disse er omtrent 300 sertifisert som et Rent Senter.

- Vi opplever at stadig flere norske treningssentre ønsker å engasjere seg i antidopingarbeidet. Med dette nye e-læringsprogrammet er vi overbevist om at det skal bli enda enklere å utvikle kunnskapen både hos ansatte og de som trener. Vi har stor tro på at treningssentrene som tar i bruk Rent Senter programmet på en aktiv måte vil skape et tryggere, triveligere og sunnere treningsmiljø for sine medlemmer, sier Kim Eilertsen.

Om Rent Senter
* Antidopingprogrammet Rent Senter koster 5.500 (eks mva) kroner pr år. For medlemmer i Virke Trening gjelder egen rabattavtale.
* Det nye e-læringsprogrammet består av seks moduler, der de ansatte skal gjøre alle seks pluss en kunnskapstest, mens fire av modulene er for de som trener.
* Det nye e-læringsprogrammet er kun tilgjengelig for senter som har avtale med Antidoping Norge, og for medlemmer som trener på et Rent Senter.
* Det er i dag over 400 senter som har en avtale med Antidoping Norge. Av disse er omtrent 300 sertifisert som et Rent Senter.
* Sjekk hvilke norske senter som er sertifisert som Rent Senter.

Publisert: 15.03.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler