Nytt regelverk fra 1. januar

Fra 1. januar 2015 er det et nytt regelverk og en ny dopingliste som gjelder.

Verdens antidopingbyrå (WADA) er de som fastsetter antidopingregelverket som gjelder for idrettsutøvere over hele verden. Fra 1. januar 2015 er det en ny World Anti-Doping Code og nye internasjonale standarder som gjelder.

Antidoping Norge har utarbeidet en oversikt over de viktigste endringene.

Som følge av Norges idrettsforbunds tilslutning til koden, har Idrettsstyret vedtatt nye dopingbestemmelser (NIFs lov kapittel 12). Det nye regelverket trådte i kraft fra og med 1. januar 2015.

Dopingbestemmelsene gjelder blant annet for alle medlemmer i idrettslag tilknyttet NIF og for personell som bistår utøver i sammenheng med idrettsaktivitet.

I tillegg til nye dopingbestemmelser i NIFs lov er det vedtatt en ny forskrift for meldeplikt og nye regler for medisinsk fritak.

Den nye World Anti-Doping Code legger opp til at det skal være et enda sterkere fokus på å avsløre de som jukser. Antidopingarbeidet skal derfor i større grad være målrettet i den hensikt å avsløre doping. I dette arbeidet vil informasjonsinnhenting og undersøkelser være en vesentlig faktor, i tillegg til dopingprøver.

Fra 1. januar er det følgende som gjelder:

Andre nyttige lenker:Publisert: 02.01.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler