Nytt styremedlem i Antidoping Norge

Nina Frisak oppnevnt for perioden 2016 til 2020.

Frisak har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har fra 2001 til 2016 jobbet som regjeringsråd ved Statsministerens kontor.

Det er Norges Idrettsforbund (NIF) som har utnevnt Frisak til styremedlem, og hun overtar plassen til Randi Gustad, som på eget initiativ har trukket seg fra Antidoping Norges styre.

- Nina Frisak har solid bakgrunn fra det offentlige embetsverket. ADNO har en meget viktig og sentral rolle i norsk idrett, og antidopingarbeidet har den høyeste prioritet i norsk idrett. Vi er derfor meget tilfreds med at Nina Frisak, med all sin kunnskap og erfaring, har takket ja til dette styrevervet, sier generalsekretær Inge Andersen i en uttalelse på NIFs sider.

Publisert: 16.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler