Om kriminalisering av doping-bedrageri

ADNO om doping og bedrageribestemmelser.

Diskusjonen om doping og bedrageribestemmelser har blitt aktualisert gjennom doping-razziaen under VM i Seefeld.

I Norge løftet Oslo idrettskrets dette temaet tidligere i vinter gjennom det forslaget de har oversendt for behandling på Idrettstinget senere i år.

Oslo idrettskrets har foreslått å kriminalisere doping-bedrageri i Norge. Antidoping Norge mener det er grunn til å berømme initiativet. Vi trenger en idrettsbevegelse som utfordrer og tenker nytt for å styrke antidopingarbeidet og forhindrer fusk.

Internasjonal toppidrett er en milliardindustri. Økonomisk gevinst er en av hovedgrunnene for bruk av doping i toppidretten. Dagens straffelov mangler presise nok regler som rammer de som kan bebreides for at de tjener penger på doping-prestasjoner i idretten.

Idrettens verdi er forventningen om en ren og rettferdig konkurranse. Den økonomiske verdien bygger på publikums oppslutning om idretten. Publikum forventer rene vinnere.

Doping er juks og derfor bedrageri som rammer de rene utøverne og publikum.

Hovedintensjonen må være at de som kan bebreides for å ha tjent penger på doping-prestasjoner må kunne straffeforfølges og få pengene inndratt.

Doping skal ikke lønne seg for noen – hverken utøvere eller andre som urettmessig har tjent penger på idrettsprestasjonene.

 

ADNO mener at det er behov for en utredning om hvordan vi best kan oppfylle intensjonene til Oslo Idrettskrets.

Publisert: 07.03.19 - Oppdatert: 13.03.19

Flere artikler