Om medisinering av friske utøvere

Antidoping Norges kommentar på utspill fra Vidar Løfshus på TV2 onsdag.

På TV2 onsdag framkom det informasjon om at friske norske langrennsløpere skal ha blitt tilbudt astmamedisin før de skulle gå løp for Norge sist vinter.

- For oss er dette helt ny informasjon, og vi reagerer sterkt på de opplysninger som har fremkommet i media, sier Per Wiik Johansen, farmakolog og medisinsk sjef i Antidoping Norge.

I media vises det også til et møte med medisinsk fagkomité denne uka. I en SMS som sportssjef Vidar Løfshus har sendt til Dagbladet står det:

«Forøvrig hadde jeg sammen med mine leger denne uken en gjennomgang med medisinsk komité i Antidoping Norge på våre rutiner for behandling av luftveier. Det ble godt mottatt.»

- Vi hadde et godt og positivt møte, men dette er en framstilling som vi ikke kjenner igjen. I møtet var medisinering av friske utøvere ikke nevnt, sier Wiik Johansen, som var med på møtet og også er en del av medisinsk fagkomité.

Antidoping Norge er positiv til den dialogen som vi har med norsk idrett om medisinske spørsmål, og det som har fremkommet nå viser at det er behov for en åpen og ærlig debatt i norsk idrett rundt idrettsmedisinske etiske spørsmål.

Dette er en debatt Antidoping Norge og vår medisinske fagkomité gjerne deltar i, og vi mener også at det vil være naturlig at Idrettsmedisinsk etisk råd, som er nedsatt av Idrettsstyret, må spille en vesentlig rolle i denne diskusjonen.

Kontakt:

Antidoping Norges pressetelefon

Tlf: 419 00 306

Publisert: 25.08.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler