Om meldonium

Per Wiik Johansen, fagsjef medisin i Antidoping Norge, har sett nærmere på stoffet meldonium.

Meldonium (mildronate) har fått betydelig omtale i media i forbindelse med flere dopingsaker i begynnelsen av 2016. Stoffet sto på WADAs overvåkingsliste i 2015, og ble fra 1. januar 2016 overført til WADAs dopingliste. Stoffet ble særlig omtalt i forbindelse med hovedendringer for Dopinglisten 2016.

- Hva slags stoff er meldonium?
- Det er et stoff som optimaliserer energiomsetningen i hjertet under oksygenmangel. Stoffskiftet i hjertet legges om slik at det kreves mindre oksygen og hjertet jobber litt lettere under forhold med lite oksygen (som f.eks. ved hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe)).

- Hvordan vil dette stoffet påvirke friske hjerter?
- Dette er det lite data på, så man skal nok være litt forsiktig med å uttale seg om hvordan dette påvirker unge, friske idrettsutøvere. Det er riktig at det påvirker fettsyretransporten inn i mitokondriene («cellenes kraftverk»), så slik sett kan alle celler påvirkes, men hvor store effektene av dette er hos friske individer er nok mer usikkert. Det er hevdet at stoffet kan påvirke utholdenhet (øke denne), gi bedre restitusjon etter trening/konkurranse, muligens gi en bedre stresstoleranse/-mestring og ha en sentralstimulerende effekt. Dette er jo effekter som man vil kunne dra nytte av innen idretten, slik at dette stoffet sannsynligvis vil være etterspurt som dopingmiddel på bakgrunn av dette. Man kan heller ikke se bort fra at det også kan ha muskelbyggende effekter. Stoffet kan således ha ulike virkningsmekanismer der effekten på mitokondriene og modulering av stoffskiftet i hjertet er en av disse, men her er det nok mye som fremdeles er relativt ukjent.

- Hvorfor ble det satt på Dopinglisten fra 1. januar 2016?
- Bakgrunnen for det var at det var gode holdepunkter for relativt utbredt bruk innen idretten, basert på analysedata fra ulike WADA-akkrediterte laboratorier, og da spesielt innen utholdenhets- og styrkeidretter.

- Er dette et preparat som er registrert i Norge?
- Nei, preparatet er ikke registrert i Norge, og eventuell bruk av dette på godkjente indikasjoner vil kreve fritakssøknad.

Publisert: 08.03.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).