Om sykkelrapporten til CIRC

Les hva Antidoping Norge mener om sykkelrapporten som ble offentliggjort i dag.

UCI-president Brian Cookson fortjener ros for å ha nedsatt Cycling Independent Reform Commission (CIRC) i den hensikt å få fram hva som har foregått i internasjonal proffsykling.

Her kan hele rapporten leses

- Vi opplever at CIRC har gjort et grundig arbeid og kommer med en solid og troverdig framstilling av hva som har foregått i internasjonal sykkelsport. Antidoping Norge tror imidlertid at det er viktig at denne rapporten ikke ses på som en avslutning av en opprydning i fortiden, men som et viktig bidrag i å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre en ren sykkelsport for framtiden. Vi ser gjerne at UCI nå tar initiativ til å se på sammenhengen i  informasjon innhentet av UCI og antidopingorganisasjonene  for å kunne følge opp utøvere og støtteapparat som har vært involvert i doping , sier Anders Solheim.

Antidoping Norge utarbeidet en egen sykkelrapport, som ble publisert i fjor. 

- Vi har hatt flere samtaler med CIRC der vi blant annet har delt våre erfaringer og informasjon fra vårt eget prosjekt. Uttalelser i rapporten støtter i stor grad opp under det vi i Antidoping Norge skriver i vår egen rapport, sier Solheim.

Det som har skjedd i internasjonal sykkelsport forteller med all tydelighet at uavhengighet i kontroll- og påtaleinstans er viktig for antidopingarbeidet.

- Her mener vi fortsatt at det internasjonale antidopingarbeidet har en lang vei å gå. I den anledning ser vi det som positivt at UCI nylig etablerte et felles domsutvalg for internasjonal sykkelsport, sier Solheim.

Selv om det ikke er alt som en klarer å komme til bunns i gjennom et slikt prosjekt, mener han det har en stor verdi at det nå gradvis skapes en kultur for å snakke om doping.

- Gjennom arbeidet til CIRC og andre organisasjoners arbeid med intervjuer, er en i ferd med å skape et bedre klima for å snakke med utøvere og ledere som del av antidopingarbeidet. Vi tror absolutt dette er en utvikling som må fortsette og en utvikling som på lang sikt vil fremme en ren idrett.

- Det tar tid å endre en kultur. Etter arbeidet med vår egen sykkelrapport, satt vi igjen med en følelse av at det fortsatt eksisterer en form for «taushetens lov» i sykkelsporten – at flere intervjuobjekter visste mer enn de var villige til å fortelle angående syklister og potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Vi opplever at det er den samme følelsen CIRC sitter igjen med.

UCI har nå vist vilje til å rydde opp og en søken etter ny kunnskap i antidopingarbeidet. Dette er det flere aktører, både innen antidopingarbeidet og i idretten for øvrig, som kan dra lærdom av. 


Uttalelser i rapporten støtter i stor grad opp under det Antidoping Norge skriver i sin egen rapport. Når det refereres til at antidopingstrategien i UCI var rettet mot misbruk av dopingmidler snarere enn mot bruken, viser dette i stor grad at man tidligere hadde fokus på å avdekke toppen av isfjellet. Kunnskapen blant de som ønsker å jukse tilpasses dessverre slik at dopingbruken er vanskeligere å avsløre og metodene blir mer sofistikerte.

CIRCs rapport støtter Antidoping Norges oppfatning at dopingbruken i større grad har gått fra organisert doping i sykkellagene til å dreie seg om sofistikert doping på individnivå.

- En slik utvikling må vi som antidopingmyndigheter ta innover oss. Vi må i langt større grad enn tidligere basere oss på andre metoder enn kun testing for å avdekke potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Tettere internasjonalt samarbeid, mer fokus på «intelligence and investigation», tett dialog med offentlige kontrollmyndigheter og økte ressurser til forskning og utvikling er eksempler på metoder som Antidoping Norge de siste årene har satset mer på i kampen mot doping. Gjennom sykkelprosjektet ser vi at samtaler med utøverne gir oss verdifull kunnskap om idretten og en tettere dialog med utøverne, det nasjonale særforbundet og andre personer involvert i sykkelsporten, sier Anders Solheim.

Publisert: 09.03.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).