Assisterende daglig leder i Antidoping Norge, Frode Hestnes (t.v.), og assisterende fylkesopplæringssjef i Oppland, Terje Storbakken, signerte mandag en ny toårig samarbeidsavtale.

Oppland forlenget samarbeidet med Antidoping Norge

- Viktig å skape robuste ungdommer. 

Prosjektkoordinator Bo Lindblad.

Mandag 12. desember signerte Oppland fylkeskommune en ny toårig prosjektavtale med Antidoping Norge. Avtalen ble fornyet etter en vellykket første prosjektperiode som strakk seg fra 2014 til 2016.  

Med lokal mobilisering mot doping ønsker Antidoping Norge å stimulere til felles innsats mot doping blant ansatte i kommuner, fylkeskommuner, lokale skoler, politi, treningssentre og idrettslag. 

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

- Jeg er veldig glad for at prosjektet blir videreført, for det ser jeg som en bekreftelse på at det har blitt gjort en god jobb. Oppland ser utfordringen og tar opp kampen mot doping, sier prosjektkoordinator Bo Lindblad i Antidoping Norge. 

Robuste ungdommer

Ambisjonen for den kommende toårsperioden er å gi unge mennesker i Oppland fylkeskommune kunnskap og kompetanse til å avstå fra dopingbruk. Det er også viktig å bygge opp en nulltoleranse for doping i lokalmiljøene. 

- Nå håper jeg vi klarer å få til en enda større bevisstgjøring blant de unge i fylket. I mine øyne er det viktig å skape robuste ungdommer, som står imot både kroppspress og fristelsen til å dope seg, sier Lindblad. 

Les også: - Det har vært en fantastisk reise

Innsatsen inn mot de videregående skolene er helt sentral i prosjektet, og et av tiltakene er å gi opplæring til lærere, helserådgivere og administrasjon. Videre skal det blant annet holdes foredrag og relevante aktiviteter på alle videregående skoler i fylket. 

- Vi synes det er viktig å tilføre kompetanse både i og utenfor den videregående skolen. Arbeidet mot ungdom i videregående-alder er viktig for oss, men samtidig ønsker vi også å jobbe mer koordinert og målrettet mot både treningssentre, politi og andre aktører, sier assisterende fylkesopplæringssjef, Terje Storbakken. 

Folkehelse

For å øke kunnskapen om doping i et folkehelseperspektiv, skal det gjennomføres kunnskapshevende foredrag i alle seks regionråd i fylket. Fagsamlinger for spesifikke yrkesgrupper og foredrag for foreldre med barn i ungdoms- og videregående skole-alder står også på planen. 

- Det er mange nye utfordringer det tradisjonelle folkehelsearbeidet ikke har tatt innover seg, som blant annet det sterke trenings- og kroppspresset. Samarbeidet med Antidoping Norge er en fantastisk mulighet til å gjøre noe med dette, sier folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard. 

Les også: Skal styrke dopingkunnskapen hos legestanden

Innsatsen mot den organiserte idretten og treningssentrene i Oppland organiseres og koordineres av Antidoping Norges sentraladministrasjon, og finansieres utenfor prosjektet. Lokal mobilisering-prosjektet for øvrig finansieres 50-50 av Antidoping Norge og Oppland fylkeskommune. 

Publisert: 13.12.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler