Orkdal rådhus

Orkdal kommune inngår antidoping-avtale

Har som første kommune skrevet samarbeidsavtale med Antidoping Norge.

SLT-koordinator Karin L. Røttereng i Orkdal kommune.

Bakgrunnen for avtalen er et tiltak i Orkdal kommunes ruspolitiske handlingsplan: et samarbeid mellom kommunen, treningssentrene og idrettslagene for å forebygge bruk av dopingmidler.

– Vi trenger mer kunnskap om dopingproblematikken både for å jobbe forebyggende og for å kunne avdekke dopingbruk. Derfor tok vi kontakt med Antidoping Norge, sier SLT-koordinator Karin L. Røttereng i Orkdal kommune.

Røttereng er ansvarlig for prosjektet, og sitter i styringsgruppa sammen med Fredrik Lauritzen fra Antidoping Norge og representanter for politi, helsetjeneste, treningssenter, videregående skole og idrettsråd.

– Ikke bare snakk

Under styringsgruppa er det opprettet en arbeidsgruppe, der alle kommunens treningssentre, representanter for forskjellige områder innen helsetjenesten, skoler, idrett og politi, møtes for å sette diverse tiltak ut i livet.

– Gjennom arbeidsgruppa skal vi spre kunnskap og kompetanse. Og at vi har skrevet en samarbeidsavtale gjør det forpliktende for alle parter, slik at det ikke bare blir at man snakker om hva man skal gjøre, sier Røttereng.

Politiet gjør dopingbeslag i Orkdal, så kommunen er klar over at problemet finnes. Utfordringen er å ha rett kompetanse og kunnskap om dopingbruk blant yrkesgrupper som møter potensielle brukere.

– Målet med prosjektet er, som i alt forebyggende arbeid, å få laget en plan eller veiledning for hvordan vi skal jobbe forebyggende, og å kunne identifisere hva som er en risiko. «Når er det grunn til bekymring? Hvor lufter jeg bekymringen min?» sier Røttereng.

Vil øke kunnskapen

Lederen for Antidoping Norges kunnskapssenter for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen, er glad for initiativet fra Orkdal.

–  Vi gleder oss til å ta fatt på det forebyggende arbeidet sammen med dem. Formålet med prosjektet er å skape en arena hvor representanter fra ulike fagområder i kommunen kan komme sammen og utveksle erfaringer og diskutere hvordan de skal håndtere problematikken, sier Lauritzen.

Antidoping Norge vil på sin side bidra med alle sine programmer og all sin kompetanse der det er mulig.

–  Vi ønsker å øke kunnskapen i befolkningen generelt og enkelte yrkesgrupper spesielt, samt å påvirke holdninger særlig blant ungdom. Vi vil også bidra til å skape økt bevissthet om doping i kommunen, noe man oppnår når flere grupper går sammen og løfter problematikken over tid.

Antidoping Norge ønsker å etablere tilsvarende samarbeid også med andre kommuner, og er allerede i dialog med flere.

–  Det er en samarbeidsmodell vi har store forventninger til. Det er flott at Orkdal er tidlig ute, sier Lauritzen.

Publisert: 21.01.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler