Over 70 prosent økning i antall blodtester

WADAs årsrapport for 2014 er publisert: «Et nytt kapittel for ren idrett».

World Anti-Doping Agency (WADA) har publisert årsrapporten sin for 2014. Her oppsummerer det internasjonale antidopingbyrået arbeidet som ble gjort i organisasjonens 15. leveår.

Årsrapporten inneholder tall fra test-statistikken for 2014, som blant annet viser en markant økning i antall blodprøver analysert ved de WADA-akkrediterte laboratoriene. Økningen dreier seg spesielt om blodprøver som ikke er knyttet til utøveres biologiske profiler (ABP). Fra 8544 blodprøver i 2013 til 14 598 i 2014 innebærer en økning på 70,86 prosent. Den sterke økningen kan blant annet ses i sammenheng med at antallet analyser for veksthormon (hGH) er mer enn doblet - til 5718 prøver i fjor fra 2798 året før. 

Når det gjelder blodprøver knyttet til biologiske profiler, er tallet relativt stabilt og har faktisk gått ned noen prosent fra 23 877 til 22 843 prøver. 

WADA-president Craig Reedie trekker i sin innledning spesielt fram implementeringen av den nye World Anti-Doping Code som gjelder fra 1. januar 2015, og som han omtaler som et «nytt kapittel for ren idrett».

- Det er gledelig å se hvor langt vi har kommet. Opprinnelig sto kampen om å skape et dokument som ga like sanksjoner på tvers av landegrensene og for alle idretter. På det tidspunktet var noen parter uvillige til å gi en to års utestengelse for alvorlige brudd på dopingreglene. I dag støtter partene en straff på fire år for de som begår alvorlige regelbrudd. Dette er ikke tilfeldig. Opinionen har endret seg på grunn av en konstant debatt som WADA har vært pådriver for, skriver Reedie.

Han trekker også fram Antidoping Norges innsats - sammen med det kinesiske antidopingbyrået - for å bistå Kenya i å etablere en antidopingorganisasjon. En kenyansk delegasjon med idrettsminister Hassan Wario Arero i spissen besøkte Oslo i juni.

Last ned hele årsrapporten fra WADAs nettside.

Publisert: 21.07.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler