Påtalebegjæring: Ruth Kasirye, vektløfting

Påtalenemnden har lagt ned påstand om fire års utelukkelse for vektløfter Ruth Kasirye.

PRESSEMELDING - 25. APRIL 2016:

Påtalenemnden i Antidoping Norge har sendt begjæring om påtale til NIFs domsutvalg mot vektløfter Ruth Kasirye (33) for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov. Domsutvalget overtar nå den videre saksforberedelse.

Prøven, som ble tatt utenfor konkurranse 25. januar 2016, inneholdt ifølge analyserapport fra Norges laboratorium for dopinganalyse stoffet meldonium. Stoffet tilhører gruppe S4 (hormon- og metabolske modulatorer) på WADAs dopingliste.

Påtalenemnden har lagt ned følgende påstand:

Ruth Kasirye dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 – fire - år med virkning fra 05.04.2016.

Påtalenemnden har vurdert meldingen som WADA nylig sendte ut knyttet til meldonium. WADAs melding innebærer at resultathåndteringen for prøver avlagt i januar og februar kan stilles i bero dersom utøver inntok meldonium før 1. januar 2016.  Etter påtalenemndens oppfatning er dette ikke tilfelle for Ruth Kasirye, og påtalebegjæringen er derfor oversendt domsutvalget.

Meldonium ble satt på WADAs dopingliste fra 1. januar 2016 etter å ha stått på overvåkningslisten.

Påtalenemnden fattet i møte 5. april 2016 å suspendere utøver i påvente av den videre behandlingen, men foreløpig ikke ut over 1. juni 2016. 

INFORMASJON TIL PRESSEN:
Prosessfullmektig for Påtalenemnden, Niels R. Kiær, vil være tilgjengelig på telefon i dag mellom kl. 12.30 og 14.00.

Påtalenemnden i Antidoping Norge:
Sekretariat/prosessfullmektig:       Advokat Niels R. Kiær
Tlf:                                         90 82 82 58
E-post:                                    kiaer@rime.no

 

Om Påtalenemnden:

  • Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.
  • Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden tar også avgjørelser i spørsmål om suspensjon og anke.
  • Påtalenemnden består av en leder og to medlemmer. Leder skal være jurist, og de to øvrige medlemmer skal ha sakkunnskap innen medisin og farmakologi. Sammensetning av Påtalenemnden: Anstein Gjengedal (leder), Rigmor Solberg og Kåre Birkeland. Sekretariat: Advokat Niels R. Kiær.

Publisert: 25.04.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler