Påtalenemnden anker Domsutvalgets avgjørelse

Les pressemeldingen her.

Påtalenemnden er kjent med avgjørelsen fra Domsutvalget, og har besluttet å anke avgjørelsen.

- Grunnlaget for anken er at utøveren er en toppidrettsutøver og har et særlig ansvar for å ikke få i seg forbudte stoffer. I dette tilfellet har hun brukt et forbudt stoff i januar 2016, og avla positiv dopingprøve utenfor konkurranse 25. januar 2016. Først etter at utøveren ble kjent med den positive prøven, søkte hun Antidoping Norge om medisinsk fritak.

- Påtalenemnden har vurdert både de medisinske og juridiske forholdene i saken og ikke sett grunnlag for å sende saken til medisinsk fagkomité for vurdering. Påtalenemnden er av den oppfatning at en slik søknad skulle vært sendt umiddelbart da hun ble kjent med at hun hadde blitt behandlet med det forbudte stoffet meldonium, sier leder i Antidoping Norges påtalenemnd, Anstein Gjengedal.

Kontakt:

Anstein Gjengedal, leder i påtalenemnden.

TLF: 90 51 85 54

 

PÅTALENEMNDEN

Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker.

Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

Publisert: 12.08.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler