Påtalenemnden anker ikke Johaug-dom

Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å ikke anke dommen i saken mot Therese Johaug. 

PRESSEMELDING FRA PÅTALENEMNDEN - 16. FEBRUAR 2017:

NIFs domsutvalg avsa dom i saken mot langrennsutøver Therese Johaug 10. februar 2017. Utøver ble dømt til en utelukkelse på 13 måneder, noe som er én måned mindre enn Påtalenemndens påstand.

Påtalenemnden i Antidoping Norge har nå besluttet at de ikke anker dommen.

- Påtalenemnden konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndens vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

- Dommen statuerer at idrettsutøvere er underlagt en streng aktsomhetsplikt, og at dette i enda større grad gjelder eliteutøvere, sier Kiær.

KONTAKT FOR PRESSEN:
Prosessfullmektig Niels R. Kiær. TLF: 908 28 258
Antidoping Norges pressetelefon: 419 00 306

Publisert: 16.02.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler