Påtalenemnden henlegger sak mot Fredrik Bendiksen

Henlegges fordi Bendiksen ikke har opptrådt forsettlig.

PRESSEMELDING 29. MARS 2017: 

Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å henlegge saken mot tidligere landslagslege i langrenn, Fredrik Bendiksen.

- Saken knyttet til Fredrik Bendiksens mulige overtredelse av dopingreglene er henlagt. Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd. Hvilket krav som stilles til skyldgrad, fremkommer imidlertid ikke av regelverket.

Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges.

- Bendiksen mente å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg på høydesamling i Italia. Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev klostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær. 

I påtalenemndens arbeid med saken har det vært vesentlig å klargjøre hvilken skyldgrad som kreves for å kunne hevde at det er et regelbrudd når det er snakk om å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.

- Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Niels R. Kiær.

KONTAKT FOR PRESSEN:
Niels R. Kiær, prosessfullmektig påtalenemnden, TLF: 908 28 258
Kiær er tilgjengelig på telefon fram til kl. 14.30 i dag, onsdag 29. mars.

FAKTA OM SAKEN:
* Fredrik Bendiksen, som var lege for det norske langrennslandslaget, har bekreftet at han kjøpte og ga salven trofodermin til langrennsløper Therese Johaug 4. september 2016.

* Bendiksen har erkjent det faktiske forholdet og fremlagt dokumentasjon som bekrefter kjøpet i Livigno. Trofodermin inneholdt det forbudte stoffet klostebol.

* Johaug avga den 16. september 2016 en positiv dopingprøve på stoffet klostebol.

* 18. oktober 2016 åpnet påtalenemnden i Antidoping Norge sak mot Bendiksen for mulig overtredelse av dopingbestemmelsene.

* 29. mars 2017 offentliggjør påtalenemnden at Fredrik Bendiksens sak henlegges da Bendiksen ikke har opptrådt forsettlig.

Publisert: 29.03.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler