Styringsgruppa i Ringsaker kommune (f.v.): Eirin Rise, rådgiver i Antidoping Norge, folkehelsekoordinator Wenche Enge, SLT-koordinator Ida L. van der Eynden, politibetjent Hans Fredriksen Jordet, instruktør Lars Magne Furulund i MUDO Brumunddal, helsesøster Synnøve Fossum Høgetveit og ungdomskontakt Marianne Ihle. Styremedlem i Ringsaker idrettsråd, Gunnar Mæhlum, ass. rektor Tommy Mikkelsen ved Furnes ungdomsskole og kommuneoverlege Kjetil Egge sitter også i styringsgruppa, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ringsaker kommune

Ringsaker mobiliserer mot doping

Har inngått prosjektsamarbeid med Antidoping Norge.

Ringsaker kommune har inngått prosjektavtale med Antidoping Norge om lokal mobilisering mot doping. Samarbeidet løper fra 1. mars, og har til hensikt å gi de unge i kommunen kunnskap og informasjon som får dem til å avstå fra dopingbruk.

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

- Vi er veldig glade for at Ringsaker nå har inngått et samarbeid med oss, og på denne måten viser med handling at de tar dopingproblematikken på alvor. Gjennom en felles mobilisering skal vi sørge for å heve kunnskapsnivået blant relevante yrkesgrupper, og bygge opp under en nulltoleranse for doping, sier rådgiver Eirin Rise i Antidoping Norge.

Toårig avtale

Med lokal mobilisering mot doping skal man gjennom en systematisk mobilisering av ansatte i kommuner, skoler, politi, treningssenter og idrettslag, i samarbeid med Antidoping Norge, sette fokus på dopingtematikken og forebygge dopingbruk lokalt. 

Avtalen med Ringsaker kommune strekker seg fra 1. mars 2017 og to år frem i tid. 23. mars ble det avholdt et miniseminar om ungdom, kroppspress og dopingbruk for kommunalt ansatte, politi og treningssentre i kommunen, og interessen for arrangementet var stor. 

Les også: Skal sammen styrke kompetansen på doping i arbeidslivet

– Det er grunn til å tro at doping også er en del av hverdagen til enkelte unge i Ringsaker, og vi ønsker både å sette fokus på dagens kroppsideal og gi dem nok kunnskap til at de avstår fra dopingbruk, sier SLT-koordinator Ida L. van der Eynden i en uttalelse på kommunens hjemmeside.

- Tydelig og målrettet

- Antidopingarbeid krever tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig innsats. Derfor er det veldig bra at vi har med deltakere fra flere ulike enheter, fra politiet i Ringsaker og fra de private treningssentrene. Ved å starte opp lokal mobilisering mot doping nå, ønsker vi å gjøre en tydelig og målrettet forebyggende innsats, sier folkehelsekoordinator Wenche Enge. 

Publisert: 27.03.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler