Katharina Rise tar over som leder for Påtalenemnden. Foto: NTB scanpix

Rise erstatter Gjengedal

Styret i ADNO har utnevnt Katharina Rise (48) til ny leder av påtalenemnden.

Katharina Rise (48) er utnevnt til leder av Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd.

Rise har permisjon fra sitt embete som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, og fungerer for tiden som avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter. Rise ledet også utvalget som i 2016 ble oppnevnt av Norges Skiforbund for å granske medisinbruken i norsk langrenn.

- Antidoping Norge spiller en viktig rolle i arbeidet for å beskytte de rene utøverne, og jeg er takknemlig for at jeg nå får denne muligheten. I en tid hvor fokuset på dopingproblematikken er større enn noen gang, er det viktig at vi som påtalenemnd gjør et sikkert og grundig arbeid slik at vi fatter riktige avgjørelser basert på det regelverket som gjelder, sier hun. 

Les mer om Påtalenemndas oppgaver i våre vedtekter

Utpekes av styret
Påtalenemnden utpekes av styret i Antidoping Norge (ADNO), og har som oppgave å utøve påtalevirksomheten i dopingsaker. Dette gjør de uavhengig av styret og administrasjonen.

Det er påtalenemnden som bestemmer om en sak henlegges eller føres for NIFs domsorgan, og det er også de som beslutter om saker skal ankes.

Styreleder i ADNO, Valgerd Svarstad Haugland, er trygg på at Rise har de personlige og faglige kvalitetene som skal til for å bekle ledervervet.

- Solid faglig bakgrunn
- I Katharina Rise får vi en person med solid faglig bakgrunn og erfaring. At Rise ledet Norges Skiforbunds granskningsutvalg for å se på medisinbruken i norsk langrenn, talte også klart positivt. Gjennom dette fikk hun nyttig og viktig kjennskap til antidopingfeltet. Vi ser frem til å få Rise i gang i vervet som ny leder av Påtalenemnden i en spennende tid for antidopingarbeidet, sier styrelederen.

Rise overtar vervet etter Anstein Gjengedal, som har sittet som leder i Påtalenemnden siden ADNO ble etablert i 2003. '

Gjengedal kunngjorde nylig at han går av

Informasjon til pressen

  • Katharina Rise nås på telefon 22 98 13 00 (Oslo statsadvokatembeter) mellom kl. 13 og 14 i dag.
  • Henvendelser til Antidoping Norge kan rettes til pressetelefonen: 419 00 306

KATHARINA RISE

ALDER:
48
STILLING: 
FUNG. AVD.LEDER VED OSLO STATSADVOKATEMBETER
AKTUELL: UTNEVNT TIL NY LEDER AV PÅTALENEMNDEN

Publisert: 20.12.17

Flere artikler