Fra venstre: Øyvind Buraas (politiinspektør, Politidirektoratet), Anders Flekke (seniorrådgiver, Tolldirektoratet), Fredrik Lauritzen (avdelingsleder, forebygging og folkehelse, ADNO), Jens J, Guslund (seniorrådgiver i Helsedirektoratet), Britha Røkenes (leder avdeling kontroll og påtale, ADNO), Anders Solheim (daglig leder, ADNO) og Hanna Flekøy Skjakødegård (Rådgiver i Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet).

Sammen skal de stå sterkere mot doping

Tettere samarbeid mellom Antidoping Norge og myndighetene. 

Antidoping Norge tok i høst initiativ til å etablere en nasjonal referansegruppe for antidopingarbeid. Under et møte med Helse- og omsorgsdepartementet i september ga helseminister Bent Høie sin tilslutning til initiativet, og tirsdag 1. november ble det første møtet i referansegruppen avviklet. 

Les også: Lauritzen med klart budskap til politikerne

I tillegg til Antidoping Norge, var Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Tolldirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til stede.

Hensikten med å opprette en slik referansegruppe er å styrke innsatsen i det forebyggende og kriminalitetsbekjempende antidopingarbeidet.

- Vi ser at doping er et stort problem, både for brukere, familier og for tredjepersoner som rammes. Jeg er glad for at vi nå skal samkjøre innsatsen, og ser på dette samarbeidet som en integrert del av rusmiddelpolitikken vår, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Jens J. Gusland. 

Kunnskap og kompetanse

Målene med samarbeidet er å redusere fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av dopingbruk hos unge mennesker, forhindre at doping ødelegger livene til brukere, familie og tredjeparter, og legge til rette for god informasjonsflyt og kompetansedeling i det forebyggende arbeidet. 

Les også: Lokal mobilisering mot doping

Dette gjennom koordinert innsats mot utvalgte fokusområder, og gjennom å øke kompetansen og kunnskapen om dopingproblematikken. 

- Jeg synes det er flott at så mange nå involverer seg i det forebyggende arbeidet mot doping. Dette forumet er et glimrende utgangspunkt for å dele erfaringer og sammen forme en strategi for det forebyggende arbeidet, sier leder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen. 

Dopingkontakten: Spør oss anonymt om doping

Tirsdagens møte var referansegruppens første. Et av temaene som ble tatt opp er det internasjonale seminaret Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet skal arrangere sommeren 2017. WADA, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Kulturdepartementet er også involvert i dette arbeidet. 

 

Publisert: 02.11.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).