Satsingen på antidopingfeltet fortsetter

I statsbudsjettet foreslås 3,1 mill kr til Antidoping Norges arbeid i samfunnet.

Driftstilskudd til Antidoping Norges arbeid for et dopingfritt samfunn, ble for første gang gitt over statsbudsjettet i 2014, og var da på 3 mill.

Da Regjeringen i dag la fram sitt forslag til statsbudsjett, lå det inne 3,1 millioner kroner til dette arbeidet.

- Antidoping Norge er glade for å se at Regjeringen viderefører satsingen på forebygging av bruk av dopingmidler i samfunnet. I statsbudsjettet er det foreslått 3,1mill kroner til vårt arbeid som rettes mot ungdomsmiljøer. Arbeidet er organisert i et eget "Kunnskapssenter" som vi ser frem til å videreutvikle og styrke. Vi er glade for at det satses på den kompetanse og erfaring for våre ansatte besitter. Vi vil å utvikle tjenester som oppleves som nyttige og målrettede for å forhindre dopingbruk, sier daglig leder, Anders Solheim.

Antidoping Norges arbeid i idretten finansieries av midler fra Kulturdepartementet (spillemidler).


Publisert: 08.10.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler