Claes H. Bendiksen og Bartosz Piasecki i Norges Fekteforbund sammen med Linda Olsen i Antidoping Norge. Foto: Lars Vestad

Seks nye særforbund sertifisert

Har laget handlingsplan og oppfylt kriteriene for å bli "Rent Særforbund". 

26. november gikk det ut brev med bekreftelse til seks sæforbund som har fullført prosessen med å bli "Rent Særforbund". Forbundene som mottok brevet er Norges Bowlingforbund, Norges Fekteforbund, Norges Fleridrettsforbund, Norges Hundekjørerforbund, Norges Seilforbund og Norges Vektløfterforbund. 

Les mer: Slik blir du et Rent Særforbund

Dette var andre sertifiseringsrunde i 2018, og totalt har nå 36 særforbund mottatt sin sertifisering etter den nye ordningen som trådte i kraft høsten 2017. 

- Jeg synes forbundene har gjort en god jobb med å vurdere utfordringene i sine idretter, og de har planlagt fornuftige tiltak for å minimere risikoen for doping blant sine medlemmer, sier fagrådgiver Linda Olsen i Antidoping Norge.

- Lærerikt

Rent Særforbund er et verktøy som skal sikre antidopingkunnskap i særforbundene, blant annet ved at forbundene utvikler en handlingsplan for det forebyggende arbeidet. Handlingsplanen skal ta høyde for idrettens egenart, og det skal defineres klare innsatsområder for arbeidet.

Les også: - Idretten har en unik mulighet til å påvirke

Fredag var generalsekretær Claes H. Bendiksen og sportslig leder Bartosz Piasecki i Norges Fekteforbund hos Antidoping Norge for å motta sitt sertifiseringsbevis. 

- Det har vært en spennende og lærerik prosess, hvor vi har fått god bistand fra Antidoping Norge. Fekteforbundet har ikke noen forhistorie med dopingsaker, men vi er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bendiksen. 

Neste sertifiseringsrunde er våren 2019.  


Norges Seilforbund under tildelingen av sertifiseringsbeviset. Foto: NSF

Antidopingskolen: Hva kan du gjøre?

Veien mot å bli et Rent SF:

  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering

Publisert: 30.11.18 - Oppdatert: 06.12.18

Flere artikler