WADA-direktør Rob Koehler snakker til nasjonale antidopingbyråer og internasjonale særforbund i Oslo.

Seminar om internasjonalt samarbeid

ADNO inviterte denne uka nasjonale antidopingbyråer og internasjonale særforbund til Oslo. Tema: Internasjonalt samarbeid.

Det internasjonale antidopingarbeidet er inne i en utfordrende tid. En forutsetning for å utvikle det globale arbeidet på en måte som de rene utøverne fortjener er å dele på erfaring og kunnskap.

Antidoping Norge (ADNO) har lang tradisjon i å bistå andre land. Stiftelsen har blant annet hatt samarbeidsprosjekter med Kina, Russland, Kenya og Tyrkia.

- Vi må jobbe for å finne gode modeller for samarbeid. Det vil alltid være en risiko ved å gå inn i og etablere slike samarbeid, men globalt partnerskap er en nøkkel til suksess, sa WADA-direktør Rob Koehler i sin innledning til denne ukas samling.

Over 20 personer var samlet i Oslo. Blant deltakerne var representanter fra store antidopingorganisasjoner og viktige internasjonale særforbund, i tillegg til blant annet Verdens antidopingorganisasjon (WADA) og UNESCO. Koehler trakk fram både gode og mindre gode eksempler på samarbeid da han listet opp noen av de samarbeidene som har vært etablert.

For eksempel:

  • Canada som har bistått Jamaica.
  • Storbritannia og Hviterussland.
  • Polen og Aserbajdsjan.
  • Tyskland og Ukraina.
  • Australia og India.


- Ikke alle samarbeid har fungert smertefritt, men alt i alt så mener vi denne type samarbeid er veien å gå, understreket WADA-direktøren.

Rune Andersen, leder av internasjonal avdeling i Antidoping Norge, har i flere tiår jobbet med internasjonalt antidopingarbeid. I sin intro til seminaret understreket han det ansvaret den enkelte antidopingorganisasjon har i å bistå hverandre og bistå andre.

På programmet i Oslo sto både samarbeid mellom ulike nasjonale antidopingbyråer, mellom ulike internasjonale særforbund og samarbeid som involverer både nasjonale byråer og særforbund.

- Jeg tror det er vesentlig at den enkelte antidopingorganisasjon ser på hvordan de kan gjøre en bedre jobb selv, og se på hva den enkelte organisasjon kan bidra med internasjonalt. Det blir for enkelt å hele tiden snakke om hva andre gjør – og ikke gjør, sier daglig leder, Anders Solheim.

Publisert: 10.05.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler