Fredrik Lauritzen, avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge. Foto: Stian S. Møller

Setter liv og helse i fare for å tjene penger

Interessert i trening? Eller har du barn som trener på treningssenter? Da bør dopingrettssaken i Bergen tingrett interessere deg. 

Kronikk

Denne kronikken sto først på trykk i Bergens Tidende. 

Et omfattende dopingnettverk har blitt avdekket og etterforsket av politiet siden 2015, og i disse dager sitter sju menn på tiltalebenken i Bergen tingrett for de påståtte ugjerningene. Rettssaken startet nå i januar og skal etter planen pågå frem til 7. juni.

De sju er tiltalt for å ha drevet organisert kriminell virksomhet, og nettverket de er tiltalt for å ha stått i spissen for skal ha innført, produsert og oppbevart dopingmidler. De er også tiltalt for å ha solgt legemidler utenfor apotek eller medisinutsalg. Omsetningen skal i stor grad ha foregått på nett.

I tillegg er seks av de sju også tiltalt for å ha brukt dopingmidler selv. I høst ble tre personer dømt i samme sak, og ifølge NTB oppretter politiet straffesak mot over hundre menn fordelt på flere politidistrikt.

Bare så det er sagt: De færreste velger å bruke doping. Heldigvis. Likevel er det slik at saken i Bergen tingrett bør angå de fleste av oss. I hvert fall hvis du trener, har barn og unge som trener, er opptatt av at trening skal være sunt, og vil at treningssenter skal være en trygg og god arena både for deg selv og andre.

Les også: Tolletaten gjorde 1124 dopingbeslag i 2018

Denne dopingsaken dreier seg neppe om toppidrett. Den dreier seg om kriminalitet, ungdomsmiljøer og en treningskultur på avveie. Den dreier seg om kroppspress og muskelfokus som får unge, så vel som voksne, til å velge potensielt helseskadelige og kriminelle snarveier. Den dreier seg om personer som bryter norsk lov og setter andres liv og helse i fare for å tjene penger.

Operasjon Hush, som denne saken blir omtalt som, har forgreininger til flere steder i Norge, og det faktum at de to hovedmennene i saken er tiltalt for å ha innført 102 kilo virkestoff over en seksårsperiode, vitner om et betydelig marked for disse ulovlige og skadelige stoffene. Til sammen skal dette nettverket ha produsert og solgt dopingmidler til en verdi av mer enn 30 millioner kroner.

Tall fra Tolletaten viser at etterspørselen etter dopingmidler er betydelig. I 2018 ble det gjort 1124 dopingbeslag, noe som er det nest høyeste antallet de siste ti årene. Tendensen her er flere beslag, men mindre mengder. Dette kan tolkes dithen at mye av innførselen er til eget bruk, og ikke nødvendigvis for salg/distribusjon.

Problemet med dopingbruk begrenser seg ikke bare til de fysiske konsekvensene det får for brukerne. Aggresjon og nedsatt empati er kjente psykiske bivirkninger ved bruk av anabole androgene steroider, og koblingen mellom doping og voldskriminalitet ble trukket frem under arbeidet med lovforbudet som trådte i kraft i 2013. Etterforsker Erik Håland i Sør-Vest politidistrikt viser også til dette i en sak på antidoping.no. Tall han har innhentet viser at 60 prosent av de som ble registrert med dopingkriminalitet i hans politidistrikt i 2018 også var registrert med voldssaker.

Doping rammer ikke bare den som bruker. Det rammer kjærester og samboere, familie og venner og uskyldige tredjeparter. Det får både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser. Og ikke minst er det kriminelt, enten man bruker, oppbevarer, selger, innfører eller befatter seg med doping på andre måter.

Det er bra at ungdom trener, og vi har alle et ansvar for at det kan skje på en trygg og helsefremmende måte. Antidoping Norge har siden 2014 samarbeidet med Hordaland fylkeskommune for å etablere et helhetlig forebyggende antidopingarbeid. Det er all grunn til å gi fylkeskommunen honnør for deres langvarige engasjement i å legge til rette for sunne treningsmiljøer, enten treningen foregår i idrettslag eller på treningssenter. Honnør fortjener også de sentrene som går foran, setter antidoping på agendaen og blir sertifisert som «Rent Senter». 

Vi mener kunnskap om doping og antidopingarbeid er viktig. Ikke bare for potensielle brukere, men for alle yrkesgrupper som møter barn og ungdom i sitt virke, og gjennom dette også møter dopingproblematikken. Arbeidet for et dopingfritt samfunn starter i lokalmiljøene, så vi håper flere kommuner i Hordaland vil engasjere seg i dette arbeidet og samarbeide med oss. Operasjon Hush viser at dette arbeidet er nødvendig.

Dette er en kraftig påminnelse om at rene og trygge treningsmiljøer ikke er noe vi må ta for gitt.  Det er også en påminnelse om at foreldre og foresatte bør engasjere seg aktivt i hverdagen til de unge, og ikke være redd for å snakke om temaer som trening, kroppsfokus og dopingbruk.

Av:

Fredrik Lauritzen, avdelingsleder forebygging og folkehelse

Tor Helge Vikøren Myhre, fylkeskoordinator, Hordaland

Les også: Ser sammenheng mellom doping og voldskriminalitet

Publisert: 11.02.19

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).