Anders Solheim og leder av CHINADA, Chen Zhiyu, tar hverandre i hånda etter at avtalen er signert.

Signerte ny avtale med Kinas antidopingbyrå

ADNO og CHINADA signerte i dag en treårig samarbeidsavtale.

Norges samarbeid med Kina innenfor antidopingfeltet strekker seg tilbake til 1996. Etableringen og styrkingen av China Anti-Doping Agency (CHINADA) har stått sentralt i samarbeidet. CHINADA ble etablert i 2007, året før OL i Beijing.

Gjennom årenes løp har det vært flere samarbeidsavtaler. I den siste avtaleperioden, fra 2011 til 2015, var mye av fokuset på å styrke samarbeidet om internasjonale spørsmål.

Som følge av at forholdet mellom Norge og Kina nå er normalisert igjen, ligger det nå også til rette for å ta opp igjen og styrke samarbeidet med Kinas antidopingbyrå.

Den nye samarbeidsavtalen ble signert i Beijing i dag i forbindelse med at en norsk idrettsdelegasjonen ledet av kulturminister og visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, er på besøk i Kina.

Anders Solheim signerte avtalen på vegne av Antidoping Norge (ADNO).

- Vi synes det er veldig viktig å få i gang dette samarbeidet igjen. Kina er en stor nasjon, og en stor idrettsnasjon. I en tidlig fase av Kina-samarbeidet vårt så handlet det i stor grad om at vi drev opplæring knyttet til dopingkontrollvirksomheten som resulterte i ISO-sertifisering. I denne nye avtalen dreier det seg om en større grad av gjensidighet der vi også vil være opptatt av å videreutvikle og styrke arbeidet i Norge. Vi vil også søke å etablere fellesprosjekter for å styrke det internasjonale antidopingarbeidet, sier Anders Solheim.

I tillegg til en løpende kontakt og erfaringsutveksling mellom organisasjonene, legges det opp til et årlig prosjektmøte. I avtalen ligger det at det skal utveksles kunnskap og erfaring innenfor områder som informasjon og forebyggende arbeid, kontrollvirksomhet, også med vekt på profilarbeidet, etterforskning, forskning og doping som et samfunnsproblem. Det ligger også inne planer om å utveksle personell når det er hensiktsmessig.

- Dette samarbeidet er i tråd med vår strategiplan der det heter at vi skal bidra til å utvikle nasjonale antidopingprogrammer i prioriterte idrettsnasjoner. At Kina skal arrangere et vinter-OL om noen år, gjør dette samarbeidet ekstra spennende og aktuelt, sier Solheim.

Publisert: 25.05.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler