Anders Vinther er en av foredragsholderne ved Antidoping Norge og Helse- og Omsorgsdepartementets internasjonalt seminar om doping og folkehelse.

Skal dele erfaringer fra sitt prosjekt i Aalborg

Anders Vinther kommer til Norge for å dele erfaringer og resultater fra et dopingforebyggende prosjekt i Aalborg. 

På andre dag av vårt internasjonale seminar om doping og folkehelse går Anders Vinther på scenen med sitt foredrag "Prevent use of performance- and image enhancing drugs through interdisciplinary partnerships". 

Dansken har en mastergrad i sportsvitenskap fra universitetet i Aarhus, og er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Aalborg. 

Meld deg på her: 

Internasjonalt seminar om doping og folkehelse (Oslo, 7-9. juni)

Kan du si noen ord om hva foredraget ditt handler om?
- Jeg skal presentere de foreløpige resultatene og erfaringene fra et lokalt prosjekt som har som mål å forebygge dopingbruk blant unge menn og kvinner mellom 15 og 25 år. Prosjektet er en del av Anti Doping Danmarks forebyggende arbeid inn mot fitness- og styrketreningsmiljøene, og involverer blant annet idrettslag, kommersielle treningssentre og det lokale politiet.

- Et av de viktigste målene med prosjektet er å sørge for at helsepersonell og andre nøkkelpersoner har kunnskap som setter dem i stand til å hjelpe dopingbrukere. Et annet mål er å utvikle opplæringsmateriell som kan tas i bruk av lærere ved de lokale skolene, sammen med det eksisterende materiellet om narkotika.

I dine øyne - hva er nøkkelen for å forebygge dopingbruk i styrketreningsmiljøer?

- Det er et godt spørsmål, og et spørsmål som ikke har et enkelt svar. Dopingbruk er et sammensatt fenomen som krever samarbeid og innsats fra en rekke aktører både på nasjonalt og lokalt nivå. Tross manglende dokumentasjon på hva som er effektivt når det kommer til forebygging av dopingbruk, føler jeg meg overbevist om at det ikke er nok å initiere store nasjonale kampanjer om man ønsker å kommunisere antidoping-budskapet skikkelig.

- Det er like viktig å rette engasjementet mot målgruppene ved de lokale skolene og styrketreningsmiljøene som er kjent for høy forekomst av dopingbruk. Dessuten bør vi vurdere å endre terminologien for å kommunisere budskapet enda tydligere. Begrepet "doping", i hvert fall når det brukes i miljøer utenfor den organiserte idretten, omfatter ikke en del preparater som tas i bruk i forbindelse med vekttap, og som er spesielt populære blant unge jenter.

Hva kan vi gjøre for å øke kunnskapen om doping som folkehelseproblem?

- Jeg tror dette best kan oppnås med et fortsatt fokus på skadene doping har på individet og samfunnet, i tillegg til et økt fokus på presset som unge lever med (prestasjon og bekymring knyttet til kroppsbilde). Doping, spesielt anabole steroider, og preparater som brukes i forbindelse med vekttap fortjener like mye oppmerksomhet som narkotika. Forhåpentligvis vil myndigheter og de som lager regler rundt om i verden bidra til å sette mer fokus på dopingbruk og anerkjenne at det ikke er et problem som bare begrenser seg til sport og bodybuilding-miljøer.

Er det noen felt innen antidopingarbeidet du mener fortjener mer oppmerksomhet?

- Det er spesielt ett tema jeg synes har fått ufortjent lite oppmerksomhet de siste tiårene, og det er action research. Vi vet at dopingbruk blir assosiert med alvorlige helseskader, men vi har fortsatt lite kunnskap om hvordan vi skal redusere antallet som bruker disse substansene og begrense skadene de gjør.

- Da Susan Backhouse og kollegaene hennes ved Leeds Beckett University publiserte sin rapport om dopingens sosialpsykologi i 2016, ble jeg overrasket over å se i hvor stor grad forebyggende studier fortsatt mangler i dopingforskningen.

En rekke høyprofilerte foredragsholdere er klare for sommerens internasjonale konferanse. Er det noen du ser spesielt fremt til å høre på?

- Jeg ser spesielt frem til dr. Harrison Popes presentasjon. Han har forsket på dette feltet siden 1980-tallet og har gitt ut publikasjoner innenfor en lang rekke AAS-relaterte temaer som for eksempel kroppsbildeforstyrrelser og AAS-avhengighet. Jeg ser også frem til å høre mer om erfaringene fra de forebyggende prosjektene jeg vet har blitt gjennomført i Norge og Sverige. Jeg vil berømme Antidoping Norge og Helse- og Omsorgsdepartementet for at de har tatt initiativ til å organisere dette seminaret, og ser frem til å være til stede i juni.

Anders Schmidt Vinther er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i danske Aalborg. Han er prosjektleder for Aalborg Antidoping - et lokalt prosjekt som har til hensikt å forebygge bruk av dopingmidler, spesielt steroider, blant unge kvinner og menn i kommunen. 

Han har en mastergrad i sportsvitenskap fra universitetet i Aarhus. Etter mange års arbeid med - og erfaring fra - styrketreningsmiljøer, har han både en akademisk og personlig interesse for forbedring av menneskelig prestasjon.

Publisert: 16.03.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler