Antidoping Norge og Akan kompetansesenter signerte samarbeidsavtale. Fra venstre: Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, direktør Elisabeth Ege og seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng fra Akan, samt avdelingsleder for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen.

Skal sammen styrke kompetansen på doping i arbeidslivet

Inngikk avtale med Akan. 

Akan kompetansesenter hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet i arbeidslivet. Nå skal de samarbeide med Antidoping Norge om å fremme folkehelse og bekjempe doping i arbeidslivet.

Les også: Flere nyheter fra Antidoping Norge

Tirsdag 31. januar ble avtalen signert. Til stede var direktør Elisabeth Ege og seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng fra Akan, samt daglig leder Anders Solheim og avdelingsleder Fredrik Lauritzen fra Antidoping Norge.

- Vi får henvendelser om doping fra aktører i norsk arbeidsliv, og ser derfor et behov for å bygge opp kunnskapen vår på området. At vi nå har fått på plass en avtale med Antidoping Norge er en stor styrke for oss, forteller direktør Elisabeth Ege.

Viktig kunnskap

Et utgangspunkt for samarbeidet er at begge organisasjonene ser strategiske fordeler av en samlet tilnærming til det å bekjempe doping i arbeidslivet. Samarbeidet vil bestå både av erfaringsutveksling, rådgivning og møter.

Et av målene er å gjøre arbeidsgiverne bedre i stand til å håndtere situasjoner hvor det forekommer dopingbruk blant ansatte.

Dopingkontakten: Spør oss om doping - anonymt!

- Vi kjenner ikke til om det foregår mer dopingbruk enn tidligere i arbeidslivet, eller om man bare har blitt flinkere til å tolke signalene og avdekke det Vi får imidlertid spørsmål om hvordan arbeidslivet kan håndtere dopingbruk blant ansatte, og hvordan man kan hjelpe dem, sier Ege.

Kan medføre sikkerhetsrisiko

Avtalen varer i første omgang til 31. desember 2017, men blir forlenget med ett år av gangen med mindre den ikke sies opp innen 1. desember. To personer fra hver organisasjon vil sammen danne en styringsgruppe for prosjektet.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, er glad for det nye samarbeidet med Akan og understreker viktigheten av kunnskap om antidoping i arbeidslivet.

- Mange bedrifter legger til rette for trening i arbeidstiden, og da må ansatte og arbeidsgivere være kjent med utfordringene knyttet til doping, sier Solheim - og legger til:

- Doping kan i noen bransjer medføre en betydelig sikkerhetsrisiko. Derfor er det viktig at arbeidsgivere får kunnskap om problemet, og ikke minst kjennskap til hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Publisert: 31.01.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler