Signerte avtale: Generalsekretær Halvor Lauvstad i Skøyteforbundet, skøytepresident Rune Gerhardsen, daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge og Linda Olsen, ansvarlig for Rent Særforbund-konseptet i Antidoping Norge.

Skøyteforbundet signerte Rent Særforbund-avtale

Har ambisjoner om å påvirke det internasjonale skøytemiljøet.

Skøytepresident Rune Gerhardsen og Antidoping Norges daglige leder Anders Solheim signerer avtalen.

Norges Skøyteforbund (NSF) og Antidoping Norge signerte i dag en samarbeidsavtale om implementering av Rent Særforbund i Skøyteforbundet.

- Jeg er litt stolt på vegne av Skøyteforbundet for å få være med på dette og trekke opp en linje som plasserer norsk idrett der den skal være. Dette har vært et problem i mange år, og vi vet at det ikke er over. Så det er nødvendig med hard innsats, sier skøytepresident Rune Gerhardsen.

I forkant har Skøyteforbundet utviklet en egen antidoping-policy med en handlingsplan og en beredskapsplan.

Blant punktene de har satt på handlingsplanen sin, er at de ønsker å gjøre en innsats rettet mot det internasjonale skøytemiljøet.

- Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har kongress i juni neste år. Det er en gyllen anledning til å gjøre noen bidrag der for å få tilsvarende holdninger inn i ISU som sådan og de andre medlemslandene. Det er jo litt varierende praksis rundt om kring. Det er ingen tvil om at vi som et rent forbund vil forsøke å gjøre en innsats overfor et internasjonalt miljø, sier Gerhardsen.

Linda Olsen er ansvarlig for Rent Særforbund-konseptet i Antidoping Norge, og som tidligere topputøver innen nettopp skøyter er hun ekstra glad med å få med Norges Skøyteforbund på laget.

- Jeg er veldig fornøyd med at Skøyteforbundet er så tydelige. De har vært tydelige før, men at de nå tar noen grep for å vise det og ta tak i det forebyggende antidoping-arbeidet sitt.

Olsen setter også pris på at NSF har ambisjoner om å påvirke det internasjonale skøyteforbundet i retning av et mer bevisst antidopingarbeid.

- Jeg synes det er veldig bra. Som de sier selv, var det ikke engang et tema på forrige kongress. At noen tar tak i det internasjonalt og setter det på dagsorden er viktig. Det er viktig for idretten vår, og det er viktig for løperne sin del at de tar det alvorlig.

Når Antidoping Norge og et særforbund inngår en slik avtale, forplikter særforbundet seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan.

Antidoping Norge forplikter seg til å bistå det aktuelle forbundet i gjennomføringen av tiltakene.

Neste steg i samarbeidet mellom Antidoping Norge og Skøyteforbundet er å få selve sertifiseringen som Rent Særforbund på plass.

Publisert: 23.10.15 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler