Prosjektansvarlig Kim Eilertsen i Antidoping Norge.

Stor suksess med Rent Senter-programmet

Voksende medlemstall og populært e-læringsprogram. 

Det er nå 435 norske treningssentre som har inngått avtale om å følge Antidoping Norges Rent Senter-program. 28 av disse har kommet til i løpet av 2016. Av de 435 sentrene har 321 fullført sertifiseringen som kreves for å kunne markedsføres som et Rent Senter.

Rent Senter-programmet har til hensikt å heve kompetansen på treningssentrene, og sertifiserte sentre har også muligheten til å gjennomføre dopingtester. 

Oversikt: Disse følger Rent Senter-programmet

- Vi er fornøyde med at så mange senter velger å vise et tydelig standpunkt mot doping, og jobber for sunne og helsefremmende miljøer. Samtidig håper vi at enda flere senter vil forplikte seg i tiden fremover, sier prosjektansvarlig Kim Eilertsen. 

921 har fullført

15. mars lanserte Antidoping Norge et nytt e-læringsprogram myntet på de som er ansatt eller trener på et Rent Senter. Siden den gang har 921 personer gjennomført programmet. Antidoping Norge har også inngått en avtale med Akademiet for Personlig Trening (AFPT), som gjør e-læringsprogrammet til en obligatorisk del av deres utdanning fra høsten av. 

Tilsvarende avtaler er tidligere inngått med NIH Fitness og Norsk Idrettsakademi. 

Her kan du gjennomføre e-læringsprogrammet

- Akademiet for Personlig Trening er en av de største aktørene som driver med utdanning av personlige trenere. Gjennom denne avtalen bidrar vi til å øke kompetansen blant de som skal jobbe på norske treningssentre. Personlige trenere er viktige rollemodeller, og at de har gode holdninger og kunnskap er avgjørende for å lykkes med det forebyggende antidopingarbeidet, sier Eilertsen.

Forplikter seg

Gjennom å inngå avtale om å følge Rent Senter-programmet, forplikter treningssentrene seg til å sette antidoping på dagsorden og ta grep for å sikre et rent treningsmiljø. For å bli et sertifisert Rent Senter, må treningssenteret implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Medlemmene må skrive under på antidopingreglementet ved innmelding, og både ansatte og medlemmer får tilgang på det nevnte e-læringsprogrammet. 

Les mer om Rent Senter her

I tillegg til dette, får sentre som har en avtale med Antidoping Norge tilbud om informasjonskampanjer rettet mot sine medlemmer, samt at sentre som er sertifisert som et Rent Senter har muligheten til å foreta dopingkontroller. Rutinene som brukes i forkant og under dopingkontroll på sentrene er godkjent av Datatilsynet og sørger for at personvernet til medlemmene ivaretas.

Publisert: 07.07.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).